If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hai góc phụ nhau và hai góc bù nhau (không có hình ảnh minh hoạ)

Vấn đề

x, with, \widehat, on topy, with, \widehat, on top là hai góc bù nhau. y, with, \widehat, on top có số đo là 49, degrees.
Tìm số đo của x, with, \widehat, on top?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
degrees
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?