If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Viết biểu thức đại số đơn giản

Học cách để viết các biểu thức cho các cụm từ như “x cộng thêm 3.”

Vì sao chúng ta cần toán học nếu chúng ta có thể mô tả mọi thứ bằng lời nói?

Biểu thức đại số rất hữu ích vì chúng biểu diễn giá trị của một biểu thức tại mọi các giá trị của biến số.
Đôi khi, trong toán học, chúng ta mô tả một biểu thức bằng một cụm từ. Ví dụ, cụm từ:
"thêm 2 vào 5"
có thể được viết thành
5+2.
Tương tự như vậy, khi chúng ta mô tả một biểu thức bằng cụm từ bao gồm một biến, chúng ta đang mô tả một biểu thức đại số, một biểu thức có một biến.
Ví dụ,
"thêm 3 vào x"
có thể viết được dưới dạng biểu thức
x+3.
Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao lại sử dụng toán học nếu chúng ta có thể mô tả mọi thứ bằng lời? Một trong nhiều lý do là toán học chính xác và dễ làm việc hơn so với từ ngữ. Bạn nên tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi này khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn về đại số.

Các từ khác nhau cho phép cộng, trừ, nhân, chia

Dưới đây là bảng tóm tắt các từ phổ biến cho mỗi phép toán:
Phép toánTừ ngữVí dụ về biểu thức
Phép cộngThêm vào, tổng, nhiều hơn, tăng lênx+3
Phéo trừBị trừ, trừ, hiệu, nhỏ hơn, giảm đip6
Phép nhânNhân với, tích8k
Phép chiaSố bị chia, thươnga:9
Ví dụ, từ "tích" nghĩa là chúng ta cần sử dụng phép nhân. Vì vậy, cụm từ
"tích của tám và k"
có thể viết thành
8k

Hãy xem một ví dụ phức tạp hơn

Viết biểu thức biểu thị "m giảm đi bảy đơn vị".
Lưu ý rằng, cụm từ "giảm đi" nghĩa là chúng ta cần sử dụng phép trừ.
Vậy nên, biểu thức là m7.

Hãy làm thêm một số bài luyện tập!

Câu hỏi 1
Viết biểu thức biểu thị " cộng y với bảy".

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.