If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Các bài toán về tính giá trị biểu thức đại số

Học cách tính giá trị các biểu thức trong các bài toán để có được thông tin mới.  
Video wrapper của Khan Academy
Evaluating an expression with one variableXem phụ đề video

Câu hỏi tư duy

Người này muốn tìm gì khi thay t, equals, 10 vào biểu thức 5, t, plus, 3?
Chọn 1 đáp án:

Hãy làm thử bài tập sau!

Biểu thức 2, m, plus, 10, c biểu diễn số tiền, tính bằng đô la, mà một cửa hàng bánh kiếm được bằng việc bán m bánh nướng và c bánh ngọt.
Cửa hàng kiếm được bao nhiêu tiền từ việc bán ba cái bánh nướng và bốn cái bánh ngọt?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
đô la

Câu hỏi thử thách

Phần A
Một cửa hàng hoa dùng biểu thức 2, plus, 5, r để tìm được giá tiền, tính bằng đô la, của r bông hồng.
Hoàn thành bảng sau để tìm được giá tiền cho số lượng bông hồng khác nhau.
Số bông hồng left parenthesis, r, right parenthesisGiá tiền left parenthesis, 2, plus, 5, r, right parenthesis
317
6
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
9
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Phần B
Cam có 32 đô la. Cậu ấy có thể mua được bao nhiêu bông hồng với số tiền đó?
Giả sử cậu ấy muốn mua càng nhiều bông hồng càng tốt.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Thử thách phụ

Giải thích với người thân hoặc bạn bè tại sao giá tiền của sáu bông hồng lại không gấp đôi giá tiền của ba bông hồng.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.