If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Tính giá trị biểu thức chứa 2 biến số: phân số & số thập phân

Chúng ta đã học cách tính giá trị của biểu thức chứa hai chữ (biến số). Bây giờ hãy học cách tính giá trị của biểu thức có chứa phân số và số thập phân.
Video wrapper của Khan Academy
Evaluating expressions with two variables: fractions & decimalsXem phụ đề video

Hãy tìm hiểu ví dụ sau.

Tính start fraction, 1, divided by, 3, end fraction, a, minus, 1, minus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, b khi a, equals, 12b, equals, 6.
=13a112b=13121126        Thay a ba˘ˋng 12 vaˋ b ba˘ˋng 6.=413=0\begin{aligned} &\phantom{=}\dfrac13\blueD a-1-\dfrac12\goldD b \\\\ &= \dfrac13 \cdot \blueD {12}-1-\dfrac12 \cdot \goldD 6~~~~~~~~\text{Thay }\blueD{a} \text{ bằng } \blueD{12}\text{ và } \goldD b \text{ bằng } \goldD 6\text{.} \\\\ &=4 - 1 - 3 \\\\ &=0 \end{aligned}

Hãy cùng luyện tập!

Bài 1
  • Hiện tại
Tính start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, y, minus, 3, plus, start fraction, 5, divided by, 3, end fraction, z khi y, equals, 4z, equals, 3.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.