If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Tính giá trị của biểu thức chứa 1 chữ (biến số)

Tập hợp các bài hướng dẫn, ví dụ, và bài tập thực hành để giúp bạn học được cách tính giá trị của biểu thức chứa một chữ (biến số) nhanh nhất!

Làm thế nào để tính một biểu thức với một biến số

Giả sử ta muốn tính giá trị của biểu thức a, plus, 4. Đầu tiên, chúng ta cần biết giá trị của biến số a. Ví dụ, với start color #11accd, a, equals, 1, end color #11accd, ta chỉ việc thế start color #11accd, a, end color #11accd bằng start color #11accd, 1, end color #11accd:
a+4=1+4        Theˆˊ a ba˘ˋng 1.=5\begin{aligned} &\blueD a + 4 \\\\ =&\blueD1 + 4~~~~~~~~\gray{\text{Thế }\blueD{a} \text{ bằng } \blueD{1}\text{.}} \\\\ =&5 \end{aligned}
Vậy biểu thức a, plus, 4 bằng 5 khi a, equals, 1.
Chúng ta cũng dễ dàng tính được a, plus, 4 khi start color #11accd, a, equals, 5, end color #11accd:
a+4=5+4        Theˆˊ a ba˘ˋng 5.=9\begin{aligned} &\blueD a + 4 \\\\ =&\blueD5 + 4~~~~~~~~\gray{\text{Thế }\blueD{a} \text{ bằng } \blueD{5}\text{.}} \\\\ =&9 \end{aligned}
Vậy biểu thức a, plus, 4 bằng 9 khi a, equals, 5.

Tính giá trị biểu thức chứa phép nhân

Giả sử bạn được yêu cầu "Tính 3, x khi x, equals, 5."
Để ý rằng số 3 ở ngay cạnh biến số x ở trong biểu thức này. Điều này có nghĩa là "3 nhân x". Lý do của việc này là việc biểu thị phép nhân theo cách cũ sẽ khiến ta nhầm lẫn giữa biến x và biểu tượng phép nhân times.
Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải bài toán này:
3x=35        Thay theˆˊ x ba˘ˋng 5.=15\begin{aligned} &3\blueD x \\\\ =& 3 \cdot \blueD5~~~~~~~~\text{Thay thế }\blueD{x} \text{ bằng } \blueD{5}\text{.} \\\\ =&15 \end{aligned}
Vậy biểu thức 3, x bằng 15 khi x, equals, 5.

Các cách mới để biểu thị phép nhân

Khoan đã! Bạn có để ý rằng chúng ta vừa viết "3 nhân start color #11accd, 5, end color #11accd" bằng 3, dot, start color #11accd, 5, end color #11accd thay vì 3, times, start color #11accd, 5, end color #11accd? Một cách mới để biểu thị phép nhân là sử dụng dấu chấm thay vì dùng biểu tượng times.
3, dot, start color #11accd, 5, end color #11accd, equals, 15
Dấu ngoặc đơn cũng có thể dùng để biểu thị phép nhân:
3, left parenthesis, start color #11accd, 5, end color #11accd, right parenthesis, equals, 15
Hãy tổng kết lại các cách mới để biểu thị phép nhân mà ta đã được học:
Cách cũCách mới
Với một biến3, times, x3, x
Không có biến3, times, 53, times, 5 hoặc 3, left parenthesis, 5, right parenthesis

Thứ tự thực hiện các phép tính khi tính giá trị của biểu thức

Với những biểu thức phức tạp hơn, chúng ta cần phải chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính. Hãy xét ví dụ sau:
Tính 5, plus, 3, e khi start color #11accd, e, equals, 4, end color #11accd.
5+3e=5+34        Thay theˆˊ e ba˘ˋng 4.=5+12        Nhaˆn trước (theo thứ tự thực hiện caˊc pheˊp tıˊnh)=17\begin{aligned} &5+3\blueD e \\\\ =&5 + 3 \cdot \blueD 4~~~~~~~~\gray{\text{Thay thế }\blueD{e} \text{ bằng } \blueD{4}\text{.}} \\\\ =&5 + 12 ~~~~~~~~\text{\gray{Nhân trước (theo thứ tự thực hiện các phép tính)}} \\\\ =&17 \end{aligned}
Vậy biểu thức 5, plus, 3, e bằng 17 khi e, equals, 4.
Ở bài toán này chúng ta chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính. Kết quả sai phổ biến sẽ là start color #e84d39, 32, end color #e84d39 nếu chúng ta cộng 5 với 3 trước bằng 8, rồi mới nhân 8 với 4 bằng start color #e84d39, 32, end color #e84d39.

Luyện tập nào!

Bài 1
 • Hiện tại
Tính giá trị biểu thức 9, minus, z khi z, equals, 4.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Bài tập nâng cao

Bài tập nâng cao 1
 • Hiện tại
Tính e, dot, e, minus, 5, e khi e, equals, 5.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.