If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Các bài toán về tính giá trị biểu thức đại số

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài ell, chiều rộng w và chiều cao h có thể tích là ell, w, h.
Hỏi thể tích của hình là bao nhiêu với kích thước đáy là 5, start text, space, m, end text x 3, start text, space, m, end text và chiều cao 4, start text, space, m, end text?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1, slash, 2 hoặc 6, slash, 10
  • một phân số có tử lớn hơn mẫu, ví dụ như 10, slash, 7 hoặc 14, slash, 8
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
start text, space, m, end text, cubed
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?