If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Trực giác về giá trị của biểu thức đại số

Vấn đề

Giá trị của biểu thức 5x+5 sẽ thay đổi như thế nào nếu giá trị của x giảm dần và là một số dương?
Chọn 1 đáp án: