If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Các bài toán về viết biểu thức đại số đơn giản

Vấn đề

Nam đã sử dụng tờ 10 đô la để thanh toán cho một thanh kẹo có giá p đô la.
Hỏi Nam đã được trả lại bao nhiêu tiền?
Viết câu trả lời của bạn dưới dạng biểu thức.
đô la