If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Viết biểu thức đại số

Học cách viết biểu thức cho các cụm từ khó hơn như "tích của 7 và x trừ đi 8."
Video wrapper của Khan Academy
Writing expressions with variablesXem phụ đề video

Hãy cùng luyện tập!

Câu hỏi 1
Hãy viết biểu thức biểu thị "tích của 7 và x trừ đi 8".

Câu hỏi 2
Hãy viết biểu thức biểu thị "tổng của sáu và tích của 3 và d".

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.