If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Tính giá trị của biểu thức chứa 2 chữ (biến số)

Chúng ta đã học cách tính giá trị của biểu thức chứa một chữ (biến số) rồi. Bây giờ hãy cùng học cách tính giá trị của biểu thức chứa hai chữ (biến số).
Video wrapper của Khan Academy
Evaluating expressions with two variablesXem phụ đề video

Làm thế nào để tính giá trị của biểu thức có hai chữ số

Giả sử ta muốn tính giá trị biểu thức 10 plus 2 x p minus 3 x r. Đầu tiên, ta cần biết giá trị của pr. Ví dụ, để tính giá trị biểu thức khi start color #11accd, p, equals, 4, end color #11accdstart color #e07d10, r, equals, 5, end color #e07d10, ta chỉ cần thay start color #11accd, p, end color #11accd bằng start color #11accd, 4, end color #11accdstart color #e07d10, r, end color #e07d10 bằng start color #e07d10, 5, end color #e07d10 vào biểu thức đó:
empty space, 10, plus, 2 x start color #11accd, p, end color #11accd, minus, 3 x start color #e07d10, r, end color #e07d10
equals, 10, plus, 2, times, start color #11accd, 4, end color #11accd, minus, 3, times, start color #e07d10, 5, end color #e07d10
equals, 10, plus, 8, minus, 15
equals, 3
Vậy, biểu thức 10 plus 2 x p minus 3 x r bằng 3 khi p, equals, 4r, equals, 5

Hãy cùng luyện tập!

Bài 1
  • Hiện tại
Tính giá trị biểu thức 6 x a, plus, 4 x b, minus, 6 khi a, equals, 1b, equals, 3.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.