Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Tính giá trị của biểu thức chứa 2 chữ (biến số)

Chúng ta đã học cách tính giá trị của biểu thức chứa một chữ (biến số) rồi. Bây giờ hãy cùng học cách tính giá trị của biểu thức chứa hai chữ (biến số).
Video wrapper của Khan Academy
Evaluating expressions with two variablesXem phụ đề video

Làm thế nào để tính giá trị của biểu thức có hai chữ số

Giả sử ta muốn tính giá trị biểu thức 10 + 2 x p 3 x r. Đầu tiên, ta cần biết giá trị của pr. Ví dụ, để tính giá trị biểu thức khi p=4r=5, ta chỉ cần thay p bằng 4r bằng 5 vào biểu thức đó:
=10+2 x p3 x r
=10+2×43×5
=10+815
=3
Vậy, biểu thức 10 + 2 x p 3 x r bằng 3 khi p=4r=5

Hãy cùng luyện tập!

Bài 1
Tính giá trị biểu thức 6 x a+4 x b6 khi a=1b=3.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.