If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Tính giá trị của biểu thức chứa 1 chữ (biến số)

Học cách tính giá trị của một biểu thức có chứa chữ bằng phương pháp thay chữ bằng số. Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở một bệnh viện địa phương tổ chức quay sổ xố đề gây quỹ từ thiện Số tiền một người phải trả để tham gia xổ số được biểu diễn bằng biểu thức sau năm t + 3 ở trong đó thì T là số từ Vé số mà gửi đó mua vậy nên chúng ta hãy Tính giá trị của biểu thức khi t = 1 t = 8 và T = 10 được rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với trường hợp t = 1 a t bằng một Vậy thì biểu thức sẽ biến thành nam 15 nhân với 1 A và cộng thêm bao A và theo thứ tự thực hiện phép tính khi mình sẽ lấy 5 nhân 1 trước rồi cộng 13 sau năm X1 sẽ bằng 5 + 3 và bằng 8 so với trước một thứ hai trường hợp B = 8 thì mình sẽ biết bằng màu hồng nhé a t = 8 thì biểu thức này sẽ trở thành khi ngang nhiên 8 a + 3 khi phản 58 thì sẽ bằng 40v mình sẽ viết 40 ở top 3 pha bằng 43 so với trước mặt cuối cùng là trường hợp T = 10 thì mình sẽ biết làm màu xanh dương nhé t = 10 sau khi chúng ta sẽ có 5 X10 bài tập 3 35 X10 thì sẽ bằng 50 mình sẽ viết 50 và cộng 3 50 + Ba sẽ là 53 và chúng ta đã giải xong à