If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Các bài toán về viết biểu thức đại số

Vấn đề

4 người bạn chia đều n lát bánh pizza. Một trong những người bạn, Hòa, đã ăn ít hơn 1 lát so với số lát bạn ấy nhận được.
Hòa đã ăn bao nhiêu lát bánh pizza?
Biểu diễn đáp án của bạn dưới dạng biểu thức
lát bánh pizza
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?