If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Cộng các phân số cùng mẫu

Tính 3/15 + 7/15. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chủ sẽ tính 3/15 + 7,15 sau đó rút gọn và đưa ra kết quả mới phép tính này chỉ là quá trình + khay dân số nếu đầu tiên chúng không phải là hỗn số và thứ hai chúng có cùng mẫu số a cho ví dụ này các mẫu số đã bằng nhau rồi mẫu số của hai phân số này cùng là 15 vậy nếu bạn cộng hai phân số này tổng của bạn sẽ có cùng mẫu số 15 và tử số của bạn sẽ tổng các từ số nên nó sẽ là ba cộng với 72 nó sẽ bằng 10,15 ạ Bây giờ chúng mình muốn rút gọn kết quả chúng mình sẽ xem số lớn nhất là 10 và 15 cũng chia hết là số nào và chúng mình thấy ngay số năm là số lớn nhất mà chúng đều chia hết thì mình sẽ lấy 10 chia cho 5 và 15 950/5 sẽ được hai và 15 9/5 sẽ được 3 các bạn có hai thằng Mã ạ bây giờ để hiểu tại sao lại lớn như vậy bạn hãy vẽ hình ra chúng mình sẽ chia hình là đó thì 15 phần Ừ để mình chia nó thành 15 tấn chị sẽ bị có xíu đẹp không nào tôi ra có một cái dễ hơn Ừ rồi chúng mình vẽ một phần mà Copy lại mình sẽ vẽ 15 phần như thế này bây giờ mình sẽ vẽ một phân hình chữ nhật ở đây ở đây là một phần thì mình sẽ copy và dán nó ở đây ở đây là phần thứ hai ở đây là phần thứ ba Ừ thứ tư khi mà chúng mình có năm phấn thì mình sẽ copy và dán toàn bộ hình này người là được 5 phần ở đây Ừ cái copy và dán toàn bộ hình này Ừ Vậy là được 10 Phân Ừ thì mình copy Thêm Lần Nữa Đó là 15 phần bạn có thể tưởng tượng toàn bộ hình này là một thanh kẹo và chúng mình chia nó thành 15 phần ạ bây giờ 3/15 là gì thì nó sẽ làm bác phần cho 15 phần a 13/15 Số tập 1 Ừ hi ba đây là 3,15 ạ Bây giờ chúng mình lấy cái 7 lần 1 phần 15,7 phần trong 15 phần chúng mình sẽ tô Thêm 7 phần - 1 2 3 4 5 6 và 7 ạ Và bây giờ bạn có thể thấy nếu bạn lấy màu cam và màu xanh bạn sẽ có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười 20/15 Tấn ạ Bây giờ chúng mình sẽ xem Tại sao nó bằng hai phần ba nhé các bạn chỉ cần chia thanh kẹo này thành 3 tấn cho nên mỗi thân sẽ có 5 phần nhỏ 12345 đấy là 1/3 12345 ở đây là 1/3 khác và chú ý nhé khi bạn làm như vậy chúng mình đã Điền hết vào đúng 12 2 trong 3 phần bằng nhau ở đây là bát anh đã nhưng không cần thiết vậy mười phần 15 cũng bằng 2/3