If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán về phép cộng và trừ phân số (cùng mẫu)

Vấn đề

Bảng dưới đây cho biết lượng táo ba bạn học sinh đã hái được trong một lần đi dã ngoại ở vườn táo.
{}Lượng táo (tính theo xô)
Phươngstart fraction, 5, divided by, 6, end fraction
Thanhstart fraction, 4, divided by, 6, end fraction
Anstart fraction, 1, divided by, 6, end fraction
Bạn Phương và bạn Thanh đã thu hoạch được bao nhiêu xô táo?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một phân số có tử nhỏ hơn mẫu, ví dụ như 1, slash, 2 hoặc 6, slash, 10
  • một phân số có tử lớn hơn mẫu, ví dụ như 10, slash, 7 hoặc 14, slash, 8
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?