If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tìm phân số còn thiếu

Cùng tìm phân số còn thiếu trong các phép tính như __ + 1/16 = 3/2.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Ừ rồi đấy ta có một khoảng trống cộng với 1,16 bằng 3/2 bạn hãy dùng video lại và thử tính xem chỗ còn trống là số nào nhé Số nào cộng với 1,16 để đường 3/2 rồi bây giờ ta cùng giải nhé một điều có thể làm cho bài toán đơn giản hơn chút đó là nếu ta biểu diễn được một phần 16 và 3/2 dưới dạng phân số có cùng mẫu số và khi tăng nghị đến Mẫu số chung là sợi nghĩ đến một số mặt chế hết tất cả các mẫu ở đây may mắn cho ta là 16 đã chia hết cho 2 rồi nó cũng chia hết cho 16 nên nó sẽ là mẫu chung hai nó là bội chung nhỏ nhất của 16 và hai có nhiều mẫu chung khác nhưng nói chung nhỏ nhất sẽ bằng mấy cháu như một thì nó cũng chia hết cho hả anh vậy ta sẽ viết lại cả hai phân số này ta sẽ viết là chúng dưới dạng các phân số có cùng mẫu số là 16 phân số này đã ra đúng rồi ta sẽ viết như thế này ta sẽ có khoảng trống à anh 1/16 bằng với Hãy xem nào cho sự Viết 3 phần 2 dưới dạng phân số có mẫu là 16 để chuyển mẫu từ 2 sang 16 ta sẽ thành nhân với 8 ta cũng phải nhân tử số với 8 vị đá x 8 = 24 Bây giờ bạn có thể tính nhẩm được rồi khoảng trống + 1,16 bằng 24/16 và ta có thể nói rằng cho biết khoảng trống này có mẫu lạc 16 vậy thì bao nhiêu phần 16 + 1,16 bằng 24/16 đó là 23/16 23,10 6 phần mềm cộng thêm một phần 16 nữa mình sẽ được 24/16 một cách khác mà bạn có thể làm đó là thời gian thì bạn có thể là biết rồi bước đầu tiên bạn có thể nói rằng nếu khoảng trống này + 1/6 + 3 Ừ thì vẫn có thể nói rằng khoảng trống này sẽ bằng 3/2 - 116 Đây là một cái khác bạn có thể giải bài toán này nếu phòng chống cộng 1,16 bằng 3/2 khi khoảng trống sẽ bằng 3/2 - 1/16 vào ta đã biết 3/2 cũng bằng 24/16 24,16 - 1/6 cho tao tính đó là 23/16 mình sẽ viết lại lần nữa nhé 13,16 thêm một ví dụ khác nhé Ở đây bài toán có hơi khác một chút ta có khoảng trống - 3/4 = 2/3 chỉ có 2 cách để giải bài toán này nếu phòng chống - 3/4 = 2/3 với Cách thứ nhất bạn có thể nói rằng bằng chứng này sẽ bằng hai chúng ta + 3/4 2/3 đa phần 4 và nó sẽ bằng bao nhiêu một lần nữa thì sẽ tiết lại hai phân số này để chúng có cùng mẫu số 7 mẫu chung nhỏ nhất của 3 và 4 là gì ta có thể tìm các số chia hết cho 4 và tăng giá trị của chúng cho đến khi ra tìm được một số chia hết cho 3 4 không chia hết cho 3 80 chế cho 3 nhưng 12 chia hết cho 3 thực tế thì 3 nhân 4 bằng 12 do vậy ta có thể viết lại dưới dạng phân số có mẫu là mười hai phân số này sẽ bằng từ 3 đến 12 ta sẽ phải nhân 14 bạn cũng sẽ phải nhân tử số với 4 1482 Trần đều có bằng 8/12 nó sẽ bằng 812 cộng với 3/4 cũng bằng bao nhiêu phần trăm 12 từ 4 đến 12 bạn sẽ nhân với bạn mà bạn không phải nhân tử số cho ba nhé 3 nhân 3 bằng 9 và phép cộng này sẽ là bao nhiêu nó sẽ bằng 8/12 + 9/12 8 cộng 9 và 10 77/12 vậy Nếu bạn lấy 17/12 chia 3/4 thì bạn sẽ được 2/3 có một cách khác để giải bài toán này bạn có thể nói rằng hãy để mình cái lại trước nhé mình sẽ viết lại các phân số để chúng có cùng mẫu số ta đã nói rằng mẫu chung mà ta muốn đó là 12 mẫu chung nhỏ nhất ta cũng có thể sử dụng 24 hay các số lớn hơn khác nhưng ta sẽ là một chung là nó sẽ làm cho bài toán đơn giản hơn một chút à Anh ta đã biết nó là 9/12 và 2/3 cho con thể viết lại là 8/12 ta có thể khoảng trống này sẽ là một phân số có mẫu là 12 Vậy khoảng trống Phần 12 - 9/12 bằng 8/12 nếu ta có phòng trống - 9 và tao Còn Lại 8 điều đó có nghĩa là ta có 17 lúc ban đầu như về phần 12 - 9,12 bằng 812 Làm cách nào cũng được thì bạn đều có kết quả là