If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán phân số: bánh pizza

Dùng hình ảnh để tính xem còn bao nhiêu phần bánh sót lại. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài cho chúng mình một chiếc bánh được chia thành 9 bánh bằng nhau kháng năm lên bánh Thảo đàn bà làm bánh hỏi phân số nào sẽ biểu diễn trong được bánh hai bạn đã ăn Bây giờ chúng mình sẽ cùng tưởng tượng ra chất bánh nhé trên màn hình của chúng ta là một chiếc bánh Vô Cùng ngon miệng và đẹp mắt và chiếc bánh này đã được chưa Sẵn giao tháng 9 phần bằng nhau ở đây đề bài cho chúng ta biết bạn thành đã ăn 5 miếng bánh như vậy trên chính bạn Khánh đã ăn một miếng bánh 20 bánh ba miếng bánh trôi miếng bánh cá nằm những bánh tất cả lúc ta ở đây Khánh Nam 5/9 chiếc bánh Nhưng mà Đề bài đừng hỏi tổng số phận bánh đã đi ăn cơ Chính vì vậy ta cần phải xem tổng số phận những bánh mà vẫn Khánh và vẫn Thảo đã ăn nhé tiếp đến đề bà lại cho chúng mình thả Hoàn ba miếng bánh như vậy là trên hình bạn Thảo đã ăn Ăn một miếng bánh hay làm bánh phá bà miếng bánh các em nhìn nè Tôi đây chúng ta có chí nên bánh bằng nhau nên chúng ta sẽ gặp mẫu số ở đây là 9 và tử số ở đây xe chính là tổng số miếng bánh mà các bạn đã ăn chúng ta cùng đến thôi nào bạn Khánh với bạn Thảo đã ăn 123456788 bánh tất cả hãy nói cách cắt cả hai bạn đã ăn 8/9 chiếc bánh như vậy Đáp số của bài này nắng 8/9 ca em nhé Bây giờ chúng mình làm thêm một ví dụ lúc nào ạ Anh ở ví dụ 2 này T3 này cho chúng mình một chiếc bánh được chia cho thành 8 miếng bằng nhau Hải đã ăn hai miếng ăn ba miếng phân số nào sẽ biểu diễn xây dựng đánh còn sót lại đối với bài này chúng mình sẽ làm tương tự nhiên ở ví dụ một thôi Chả sửa đầy chúng ta có một chiếc bánh đã được chia sẵn do thành 8 phần bằng nhau ta biết Hải ăn hai miếng bánh phá quyền lãnh ba miếng bánh à có như vậy các bạn ý đã ăn 123455 miếng bánh trên tổng số 8 miếng bánh ô hay nói cách khác Văn Hải vẫn Nguyên đã ăn 5/8 chiếc bánh này nhé nhưng mà ở đây đề bài không yêu cầu chúng mình là đi tìm xem phần bánh đã đi ăn ngược lại đề bài đang hỏi chúng mình là phân số nào sẽ biểu diễn trong được đánh còn sót lại cơ Chính vì vậy chúng mình đến tiếp nhé Ở đây chúng ta con một miếng bánh hai miếng bánh cá ba miếng bánh như vậy sau khi phải ăn hay nhưng bánh nguyên nhân 3 bằng bánh thì chúng mình chỉ còn sót lại Đà Nẵng bánh trên tổng số 8 phần mềm bánh ban đầu như vậy sau khi hãy vẫy em đã ăn 5 miếng bánh thì chúng ta còn sót lại bà phần 8 cả chiếc bánh đáp án của chúng mình trong bài tập này là 3/8 nhé Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập này dối