If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán phân số: mắt của con nhện

Bạn An giải một bài toán phân số về mắt của con nhện.  Các phân số có mẫu giống nhau.  Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

có một con nhện Nhà Thông thường có 8 mắt Nếu như một con nhện đang nhìn các bạn bằng hai mất trước và bà mắt khác của nó thì phân số của các con mắt đang nhìn các bạn là bao nhiêu nhỉ Đây là một câu hỏi Khá thú vị đấy để cho dễ hình dung Đây là bức ảnh về những con nhện các bạn có thể thấy trong mỗi bức ảnh chúng có tám con mắt con này thì có hai con mắt khác đang nằm nàng sau 12345678 đầu tiên nó nhìn các bạn bằng hai mắt trước vậy có hai chim Tám con mắt đang nhìn các bạn bên cạnh đó đề bài cũng nói rằng nó nhìn các bạn bằng ba con mất nữa vậy nó cũng nhìn chúng ta bằng 3/8 con mắt vậy phân số của các con mắt đang nhìn chúng ta là bao nhiêu nhỉ xem nào Nó sẽ là 2/8 + thêm 3/8 vậy nó sẽ bằng 5/8 chúng ta sẽ giữ nguyên mẫu số là 8 đa số chúng ta sẽ viết hay cộng 32 + 3 = 5 vậy Đáp án chính là 5/8