If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Cộng các phân số khác mẫu

Cùng cộng các phân số như 3/4 và 1/5.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em giả sử chúng ta có phân số 9/10 và mình muốn cộng thêm với 1/6 em cộng thêm với 1/6 với kết quả sẽ bằng bao nhiêu ý đầu tiên khi nhìn vào hai phân số này thì chúng ta có thể thấy chúng có mẫu số khác nhau vậy việc cộng chúng lại thì không hề đơn giản để cậu chúng lại thì đều ta cần làm là tìm ra một Mẫu số chung để chuyển hai phân số này thành hai phân số có cùng mẫu số vậy Mẫu số chung là gì Một Mẫu số chung chính là một số chia cho cả mươi và sáu đơn giản nhất là ta sẽ đi tìm một số nhỏ nhất chia cho cả 10 và 6 ở đầu tiên hãy nhìn bảo mẫu số lớn hơn ở đây là người hãy thử xem 10 có chết cho 620 à không vậy tuyến là 20 cũng không chia cho 6 luôn vậy 30 có chết cho 620 là có 30 chia cho 6 mình đang sắp tới các số chia cho 10 và mình tìm được số nhỏ nhất chia cho 10 cũng cho Sáu chính là số 30 vậy ta có thể viết lại hai phân số này như sau vậy 9/10 mình sẽ biết nó bằng bao nhiêu phần 30 nhỉ Mình sẽ nhấn mẫu số với ba mình sẽ nhân một số với ba để chuyển từ 10 thành 30 Vậy để phân số này có giá trị không đổi thì chúng ta cũng phải nhân tử số với 3 anh Bởi vì khi nhân cả tử và mẫu với 3 thì giá trị của phân số sẽ không thay đổi vậy 9x 3 bằng 27 gạch 9/10 Và 27/30 là hai phân số có giá trị bằng nhau mình vừa viết lại phân số thứ nhất với mẫu số bằng 30 bây giờ tới phân số 1/6 nhé Làm tương tự nào vậy 1/6 bằng bao nhiêu phần 30 mình khuyên bạn nên tạm dừng video này lại và suy nghĩ thử xem nhé Vậy từ 6 để có được 30 thì ta phải nhân với năm tao vừa nhân một số với năm phải vì ta cũng phải nhân tử số với Nam Á anh ta phải nhân tử số với năm để theo giá trị của phân số này không thay đổi một nhân 5 = 5 9/10 = 27/30 vòng 1/6 chính và bằng 5/3 mươi giờ bắt đầu làm phép cộng nào có điều này khá là dễ dàng với đúng không Chúng ta có 27/30 và 5/30 để cộng 27/30 và 5/30 chúng ta sẽ lấy 27 cộng 15 27 a cộng với năm a cộng với năm bộ phận 30 và kết quả rất là dễ dàng 27 cộng 15 bằng 32/30 ạ Và nếu muốn đi chúng ta có thể tối giản cho số này lại như sau chúng ta thấy cả 32 và 30 điều chế cho hay 32 chia cho 2 Anh bài 12 chỉ cho 2 = 16 và 39 - 2 = 15 Còn nếu muốn viết theo dạng hỗn số thì 16/15 được một dư một phần 15 vậy Số này chính là bằng 1 và 1/15 hãy làm thêm một ví dụ khác nhé Giả sử ta muốn cậu 1/2 E + 1/2 với 1/2 cộng với 11/12 hãy tạm dừng video và thử xem mình có thể giải giá không nhé anh giống như lúc nãy thì chúng ta cần phải đi tìm một Mẫu số chung thì chúng ta có thể giải được phép tính này khi chúng ta đã có Mẫu số chung khi chúng ta cần tìm một số chia hết cho cả 2 và 12 tốt nhất là hãy tìm một số nhỏ nhất chia cho cả hai vòng 12 tương tự như lúc nãy nhìn vào số lớn hơn là 12 ta thấy 12 X1 = 12 vậy ta có thể con 12 đó là số nhỏ nhất chia cho 12 và số 12 này cũng chia cho 2 luôn vậy số 12 chính là một số nhỏ nhất chia hết cho cả 2 và 12 vậy ta sẽ viết lại hai phân số này bằng các phân số có mẫu số bằng 12 nhé để chuyển mẫu số thứ hai thành 12 chúng ta cần phải nhân với 6 và tiếp theo chúng ta cũng phải nhân tử số với 6 giờ tao thấy một phần 2 và 6 phần 12 là hai phân số bằng nhau a tiếp theo là phân số 11/12 a chúng ta thấy tự nó đã có mẫu số bằng 12 rồi Vậy chúng ta không cần phải thay đổi gì nữa chúng ta sẽ viết lại con rồng đó ở đây giờ bắt đầu là phép cộng nào anh ở đây sẽ là bằng bao nhiêu nhỉ chúng ta sẽ lấy sáu cộng với 10 16 cộng với 11 Anh vẫn 12 các có 612 + 11/12 bằng 6 + 11/12 Em hãy cùng tìm ra đáp án nào 17/12 đúng không nào khi chúng ta sẽ biết dạng hỗn số sẽ là bằng 1 và 5/12 Em hãy làm thêm một ví dụ nữa nhé Giả sử ta muốn + 3/4 A 3/4 + với a cộng với đi 1/5 thì kết quả sẽ bằng bao nhiêu nhỉ hãy dừng video lại và xem bạn có thể giải dài không nhé Đây là hai phân số khác mẫu số Vậy chúng ta cần viết lại chúng sao cho chúng có cùng mẫu số nào đầu tiên hãy đi tìm một Mẫu số chung là một số chia hết cho cả bún và 5 Ừ bắt đầu với con số lớn hơn là số 5 Hãy cùng nghiệp bảng cửu chương nào 35 X1 = 50 chia cho 45 X2 = 10 không chia cho bốn luôn làm nhân 3 bằng 15 15 cũng không chia hết cho 45 x 4 = 20a 20 chia hết cho 4 vì nó chính bằng 514 vậy Mẫu số chung ở đây là bảng 20 ta sẽ viết là hai phân số này để sao cho mẫu số của chúng bằng 20 nhé đầu tiên là phân số 3/4 chúng ta cần phải nhân bốn với bao nhiêu à Nhìn bốn với năm được 20 và tương tự chúng ta cũng phải nhân tử số với năm để được 15 D3 x 5 = 15 4 x 5 = 20 a tiếp theo là tuổi phân số 1/5 1/5 bằng bao nhiêu phần 20 nhỉ chúng ta cần phải lên năm với 4 để được 20 Vậy chúng ta cũng phải nhân tử số là 1 với 4 vậy 1/5 = 4/20 3/4 = 15/20 à giờ hãy tiến hành là phép cộng nào 15/20 + 14/20 Chính xác là đơn giản rồi đúng không = 19/20 và đáp án là 19/20 i