Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phép trừ hai phân số khác mẫu số

Cùng trừ các phân số như 4/3 và 1/5.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Em hãy xem Liệu mình có thể tính ra 4/3 3 - 1/5 bằng bao nhiêu không ạ Và nếu bạn đã biết chân dài bạn có thể dừng video và tự giải thưởng nhé Ok đầu tiên khi nhìn vào bạn sẽ thấy những mẫu số khác nhau vậy Làm sao để tính 4/3 - 1/5 khi bạn có những mẫu số khác nhau 3 cách làm là mình sẽ với lại các phân số này sao cho chúng có cùng mẫu số Vậy mình tìm Mẫu số chung như thế nào ở đây nó sẽ là số chia hết cho cả 3 và 5 và tốt nhất nên là Mẫu số chung nhỏ nhất của 3 và 5 luôn thì mình sẽ bắt đầu với số lớn hơn tức là năm và xem các số chia hết cho nó có thể chia hết cho 3 không nhấp vậy 50 chia hết cho 3 10 không chia hết cho 3 nhưng 15 lại chia hết cho 3 mà 15 chính là ba X5 và mình có thể viết lại ta phân số này thành các phân số nào đó phần 15 4/3 sẽ là bao nhiêu đứa mình biết nó thành một phân số phần 15 để biến ba thành 15 ở mỗi số mình phải nhận với năm Ừ nếu bạn nhân mẫu số với năm là muốn ra một phân số nào đó phần 15 bạn cũng phải nhân tử số với năm đấy nhé d4x năm bằng 20 vậy thi 4/3 chính là 20/15 Ừ giờ mình viết 1/5 thành một số phần 15 như thế nào mình có 15 ở mẫu số để từ năm thành 15 mình sẽ nhận với ba vậy nếu mình nhân mẫu số với ba mình cũng phải nhân tử số với ba lên bàn một x 3 = 3 4/3 - 1/5 mình có thể viết lại là 20/15 - 3/15 giờ nó dễ hơn rất nhiều rồi kết quả sẽ bằng bao nhiêu đây mình có 20 trồng 15 phần và - 3 trong 15 phần vậy mình sẽ có đây nếu bạn có 20 và - 3 bạn sẽ còn 17 trong trường hợp này là 15 phần kết quả xi măng 17/15 nếu viết theo dạng mỗi số mình có thể nói 17/15 đồng một dư hay nó sẽ là một và 2/15 chị sẽ làm thêm ví dụ khác nhé Để xem chúng mình có thể tìm ra 7 phần 10 3 - i hai 5,8 đi bằng bao nhiêu không thì mình nghĩ bạn nên Cường video và tự giải thưởng nhé Công giống như bài trước mình có những mẫu số khác nhau và cần cái lại theo Mẫu số chung thì chúng mình mới chủ được Mẫu số chung của 10 và 82 Mẫu số chung nhỏ nhất là bao nhiêu không cần phải là nhỏ nhất đâu Nhưng như vậy sẽ giúp cho sổ của bạn đơn giản hơn nách mình sẽ bắt đầu của số lớn hơn nhé Mình tìm số chia cho nó sao cho số đó cũng chia hết cho mẫu số còn lại tức là 8 10 không chia hết cho 8 20 cũng không bà Mười cũng không chia hết nhưng 40 thì có vậy 40 là Mẫu số chung của 10 và 8 nó cũng là Mẫu số chung nhỏ nhất mình có thể biết là hai phân số này bằng các phân số phân 40 đó sẽ là một phân số phần 40 này - cho một phân số phần 40 khác có kết quả xi măng một số nào đó 7/10 là bao nhiêu phần 40 để từ 10 tới 40 ở mẫu số mình nhân với 4 à mình làm tương tự ở tử số nhân tử số với 47 x 4 = 28 vẩy 7/10 là 28/40 mình sẽ làm tương tự với phân số còn lại để từ 8 thành 40 ở mẫu số mình phải ngăn mỗi số với năm vì 8x năm bằng 40 mà cái đây thì chúng mình cũng phải nhân tử số với 55 x 5 = 25 77/10 - 5/8 chứng là 28/40 - 25/40 giờ phép tính đã dễ dàng hơn rồi nó sẽ là một phép trừ trong 40 phần Nếu mình có 28 Common - 25 trong 40 phần thì mình còn lại bao nhiêu phần nữa mình phải chỉ con 3/40 28/40 - 25/40 kết quả sẽ bằng 3/43 như vậy là mình đã xong rồi đấy tổng kết là mình có 7/10 - 5/8 sẽ tăng 3/40