Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Trừ các phân số cùng mẫu

Tính 8/18 - 5/18. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chúng ta cần giải phép tính này và rút gọn đáp án ở đây ta có 818 - 5/18 để trừ một phân số thì cũng tương tự như cậu một phân số nếu ta có một số giống nhau thì mẫu số của hiệu số sẽ giống với mẫu số của số trừ và số bị trừ tới nó sẽ là 18 vào tử số của ta sẽ là hiệu của hai chữ số đó về đây nó sẽ là 8 - 5 bảng 3 - 18 đây chính là đáp án nhưng chưa được rút gọn bởi vì 3 và 18 điều chia hết cho 3 về cha hãy chia cả hai số cho ba nào ta chia a cho 3 chương 18 cho ba vậy cả có 3 chia 3 bằng một 18/3 bằng sáu vậy ta được 1/6 ra để dễ hiểu hơn thì mình sẽ vẽ 18 phần ở đây nhé mình sẽ vẽ 18 ô vuông ở đây à thì mình sẽ chia làm 6 theo hướng này ở đây sẽ chia làm 3 và đây cũng chưa Lần Đã vậy chả có 6 phân phối đó là chia nó thành ba cô và đó chính là như vậy ta sẽ có 18 sản ở đây bây giờ 8/18 bằng 1 2 3 4 5 6 7 và 8 đây là 8,18 cho tao muốn chửi 518 vậy ta - 2 3 4 và 5 người ta còn lại bao nhiêu ta còn lại đã chương 18 vậy ta còn lại các cô này ta có 318 Ô bây giờ nếu tao đổi 318 thêm một phần lớn hơn thì ta sẽ được bao nhiêu phần lớn hơn đó đây là một trong những phần lớn hơn đó với các phần còn lại ở đâu Đây là một phần lớn hơn khác ở đây là một phần còn một phần khác một Vân và một lần nữa nếu tao có 18 phần nhỏ và ta cùng ba phần nhỏ thành một phần lớn thì ta sẽ có tổng cộng là 6 phần lớn vậy ta có 6 Phần lớn nó là bạn thấy được mỗi hàng là một phần lớn và phần màu xanh này là 1.6 phần lớn Đó 13,18 cũng chính là 1/6 à