If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán cộng phân số: chiều dài của thằn lằn

Bạn An giải một bài toán phân số về chiều dài của thằn lằn.  Các phân số có mẫu giống nhau.  Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

An Giang và kiên bắt được một con thằn lằn ở sân sau nhà mình thân của nó xài 17/8 cm còn đuôi của nó thì dài 10/8 cm với tổng chiều dài của cả thân và đuôi của con thằn lằn là bao nhiêu nhỉ chúng ta có một chú thằn lằn nhỏ ở đây và nó nằm ngay cạnh dụng cụ đo hay thuốc hay bạn muốn gọi nó là gì cũng được bất tiện là cái thuốc này đã được đánh dấu theo cm và mỗi cm được chia thành 8 phần bằng nhau đây là 8 phần bằng nhau 12345678 à vì vậy chúng ta xem nào 17/8 cm là thân 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 vậy đoạn này là 17/8 Cm a 17/8 cm hoặc chúng ta cũng có thể nhìn thấy nó là hai cộng với 1/87 chia 8 = 2 và sẽ dư một vậy nên nó sẽ hai với 1,8 đó là chiều dài thân của thằn lằn 17/8 cm khi mình đã đến 17 đoạn bằng nhau để đến được với 17/8 gì tiếp theo Để chúng ta biết là đuôi thằn lằn xài 10/8 cm mình sẽ đến nhé một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười đoạn bằng nhau mẹ đến 10 đoạn bằng nhau và đó chính là 10/8 30/8 là chiều dài đuôi của thằn lằn nó sẽ kéo dài đến đuôi của thằn lằn khi vào Đề bài hỏi chúng ta là chiều dài của cả thân và đuôi thằn lằn bằng bao nhiêu nó sẽ bằng tổng chiều dài cơ thể của thằn lằn là bằng thân cộng với đuôi tức là 17/8 cộng với 18 chúng ta sẽ được 17 cộng 10 tất cả 98 A và sẽ = 27,8 27/8 có điều này chính là 27/8 xe Ford chúng ta muốn kết 27/8 dưới dạng mẫu số khi mình có 27 chia 8 = 3 và ru lại ba vậy nên mình sẽ có kết quả là 3 và 3/8 3/8 đó chính là 1233 cộng thêm ba đoạn nhỏ nữa 3/8 à