If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 13: Thể tích hình hộp chữ nhật

Các bài toán về thể tích

Vấn đề

Mình đã mua một chiếc hộp có thể tích là 24 cm3 từ bưu điện.
Đáp án nào dưới đây có thể là kích thước của chiếc hộp?
Chọn tất cả đáp án đúng: