If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 13: Thể tích hình hộp chữ nhật

Các bài toán về thể tích

Vấn đề

Mình đã mua một chiếc hộp có thể tích là 24 cmcubed từ bưu điện.
Đáp án nào dưới đây có thể là kích thước của chiếc hộp?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?