If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thể tích thay đổi thế nào khi độ dài các chiều thay đổi

Bạn An thảo luận việc thay đổi chiều dài cạnh của một hình hộp chữ nhật ảnh hưởng thế nào đến thể tích của nó.

Thuyết minh video

nhà mình có hai hộp chữ nhật ở đây đề bài đã cho mình Hai kích thước rồi đó là chiều rộng bằng hai và chiều sâu là ba còn chiều cao được ký hiệu là hết trong video này mình sẽ thử xem thể tích của hình hộp chữ nhật này thay đổi như thế nào khi chiều cao thay đổi đời mình là một bản ở đây nha để mình vẽ một cái bảng ra vì thế sẽ là chiều cao của mình Đây là sẽ dần thể tích V là ký hiệu trên thể tích bể nước hình trái chiều cao là năm thì thể tích của nó sẽ là gì mà đường video lại và thử làm xem xe nhé thể tích của nó sẽ chỉ là chiều rộng nhưng với chiều cao ngang với chiều sâu họ bánh thể nói là nó sẽ bằng diện tích của hình vuông này và chiều rộng của nó nhưng chiều sâu là 6X với chiều cao và nó sẽ là 2x 3x 52 X3 X5 sẽ là sáu X5 sẽ là 30 số 30 đơn vị khối mình đang xin là một đơn vị nào đó bất kỳ thì đây sẽ là đơn vị khối của nó được rồi bây giờ nếu như mình gấp đôi chiều cao lên thì sao thể tích của mình sẽ thay đổi như thế nào vậy nếu mình gấp đôi chiều cao lên thì H sẽ bằng 10 thể tích của mình sẽ là gì để thể dừng lại và sự giải xem sao trong trường hợp này mình vẫn sẽ có 2 nhân 3 2x 3x với chiều cao mới của mình là nhân với 10 Và bây giờ nó sẽ là 6X mười là 60 bạn có thể thấy là khi mình gấp đôi chiều cao lên nếu mình chỉ gấp đôi một cái thứ hôi thì mình cũng đang gấp đôi cá thể tích Nữa thêm lần nữa xem có đúng không nha mình thử tiếp tục gấp đôi lên sao vậy Chuyện gì xảy ra nó như chiều cao của mình là 20 đơn vị thể tích của mình vẫn sẽ là 2x 3x 20 2x 3x chị sẽ bằng với 6 X20 bằng với 120 về một lần nữa Út nếu phải chí gấp đôi một kích thước trong trường hợp này chiều cao thể tích cũng sẽ gấp đôi Ừ cái này vẫn chưa Đúng như mình làm ngược lại nó bạn chia làm đôi đi từ 20 xuống 10 thì bạn đã giảm đi một nửa cái một kích thước thể tích cục sẽ giảm đi một nửa thì thích giảm từ 120 số 60 giờ mình sẽ thử làm một cái hay hơn như vậy nổ Chị nghĩ sẽ xảy ra nó như mình gấp đôi hai trong ba kích thước cho ví dụ như để mình vẽ hình nha à Ừ mình biết là nếu mình có một trường hợp mà mình có mình có 2 X3 và chiều cao là năm mình biết thể tích của cái này là 30 đơn vị khối nhưng bây giờ nếu như mình gấp đôi 2 kích thước lên chưa Cái này là mười và thế là bốn có sự chung như thế này ở đây là bốn cái sẽ vẫn là ba anh về chiều cao của mình sẽ là 11.000 Nó sẽ giống như thế này Ừ chiều cao sữa 10i à mình để không đúng kích thước lắm chứ Mà bạn có hình dung ra ha anh về đây là chiều cao bằng 10 của mình thể tích của nó bây giờ sẽ là gì dừng lại và thứ tự làm xem sao nha bốn X3 là 12x với mười là 120 từ từ vẫn có thể thấy là nếu mình gấp đôi hai cái thước lên thì thể tích sẽ là gấp 4 lần với thể tích ban đầu như vậy có thể dừng video này lại và nghĩ thử xem sao nó lại như vậy nếu như bạn gấp đôi kích thước thể tích cũng gấp đôi nhưng ở đây bệnh gấp đôi một kích thước này và gấp đôi kể kích thước này vậy nên Mình Anh Ngân 22 lần về với Chính Nghĩa xảy ra nếu như mình gấp đôi tất kẻ kích thước thể tích của mình sẽ tăng lên bao nhiêu lần bạn thử dùng bia lại và giải thử nha Nhìn chung với bạn gấp đôi tất cả kích thước lên nó sẽ thay đổi thể tích như thế nào hãy ra bệnh chia đôi tất cả kích thước thể tích sự thay đổi