Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 13: Thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích với các khối có độ dài cạnh là phân số

Một cách khác để tìm thể tích của một hình hộp chữ nhật là chia nó thành các khối, tính thể tích của từng khối sau đó nhân thể tích đó với số lượng khối đựng vừa trong hình hộp. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây chúng mình có một hình hộp chữ nhật được tạo nên từ những khối lập phương và với mỗi khối lập phương này chúng ta có chiều dài chiều rộng và chiều cao đầu bằng 1/4 m chứa mình sẽ ghép lại khối lập phương hình ra ngoài nhé Ở đây chúng ta có một khối lập phương và khối lập phương này có độ dài các cạnh đều bằng 1/4 m A và với giúp kiện này đề bài yêu cầu chúng mình đi tìm thể tích của hình hộp chữ nhật bài này có nhiều cách làm và một trong những cách làm đảo chính là chúng ta sẽ đi tìm thể tích của khối lập phương này trước rồi nhiên nó lên với số khối lập phương có trong hình như vậy Đầu tiên chúng mình sẽ đi tìm thể tích của khối này nhé chúng ta sẽ có thể tích của khối lập phương này sẽ vắng 1/4 nhân với 1/4 nhân với 1/4 đây chúng mình đang chịu áp dụng công thức vào thôi và chúng ta sẽ có kết quả là 1/4 nhân với 1/4 = 1/16 1/16 x 11/4 chúng mình nhằm nhanh sẽ được 1/64 đáp án ở đây là 164 ý và đơn vị của chúng mình lá mét khối tiếp đến bây giờ chúng mình sẽ nhìn sang hình hộp chữ nhật này nhé nhiệm vụ của chúng mình Bây giờ là Xem hình hộp chữ nhật này đang chứa bao nhiêu khối lập phương ở đây chúng ta có thể thấy hình hộp chữ nhật này có thể chia được thành hai hằng chúng ta có thể thấy hình hộp chữ nhật này có thể chia được thành hai hàng bằng nhau trong đó hàng trên chúng ta có thể quan sát được hết tất cả các khối trong khi đó hàng dưới đang bị lấp mất như vậy về tính số khối có trong hình hộp chữ nhật này chúng ta sẽ đếm số khối lập phương ở hàng trên rồi nhanh lên với hai nhé ở hàng trên chúng ta đếm được 12345678 chúng ta đến 18 khối lập phương nhé như vậy hình hộp chữ nhật này đang có tổng cộng 8 nhân với 2 = 16 16 khối lập phương và từ đó chúng mình có thể tính được thể tích của hình hộp chữ nhật thành rồi ta sẽ có thể tích của hình hộp chữ nhật này sẽ bằng a 1/64 cá nhân Với 16 vì vậy chúng ta sẽ được đáp án thế nào 16/64 xuất gọi điện nữa chúng ta sẽ được 1/4 cô đơn vị ở đây vẫn là mét khối nhỉ Như vậy hình hộp chữ nhật của chúng ta có thể tích là một phần tư mét khối một cách nữa để chúng mình có thể giải bài toán này đó chính là chúng ta sẽ đi tìm độ dài các cạnh của hình hộp chữ nhật ở đây đối với chiều rộng của hình hộp chữ nhật là thể có hai khối lập phương như vậy chiều rộng hình hộp chữ nhật của chúng ta sẽ bằng chiều rộng bằng 1/4 nhân với 2 và sẽ vắng 1/2 đơn vị là mét các em nhé tương tự chiều cao của hình hộp chữ nhật này cũng sẽ bằng 1/4 x với hai nhé ta có chiều cao khi bánh 1/4 X2 và cũng bằng 1/2 các em nhé Cuối cùng chúng mình sẽ đi tìm độ dài của hình hộp chữ nhật này ở đây chúng ta thấy có một hai ba bốn bốn khối hộp xếp cạnh nhau như vậy chiều dài của hình hộp chữ nhật này sẽ vắng chiều dài bằng 1/4 x4 và sẽ bóng một đơn vị là mét ở đây sau khi đã biết chiều rộng chiều cao và chiều dài của hình hộp chữ nhật này chúng mình chỉ được áp dụng công thức vào thôi ta sẽ có phép tính thể tích hình hộp chữ nhật này chúng ta sẽ băng 1/2 nhân với 1/2 và nhân với 1 ông bà có 1/2 nhân với 1/2 = 1/3 và 1/4 nhiều với một cũng bằng 1/4 đáp án của mình giống như đáp án đã tính ra ở bên trên Vậy là 1/4 mét khối kèm nhé Như vậy chúng mình có thể kết luận được dáng hình hộp chữ nhật này có thể tích bằng 1/4 mét khối