If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 13: Thể tích hình hộp chữ nhật

Phân chia hình để tính thể tích

Vấn đề

Hình dưới đây được tạo thành từ 2 hai hình hộp chữ nhật.
Hỏi thể tích của hình này là bao nhiêu?
Một hình được tạo thành bởi hai hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật thứ nhất có đáy với chiều dài bằng 5 cm và chiều rộng bằng 4 cm, và có chiều cao là 3 cm. Hình hộp chữ nhật thứ hai nằm cạnh hình hộp chữ nhật thứ nhất. Nó có đáy với chiều dài 2 cm và chiều rộng 4 cm, và chiều cao của hình là 8 cm.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
start text, c, m, cubed, end text
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?