Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 13: Thể tích hình hộp chữ nhật

Phân tách hình khối để tính thể tích (với khối lập phương)

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật với độ dài các chiều cho sẵn.  Tìm độ dài một chiều của hình hộp chữ nhật khi biết thể tích.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

à Đây là hình ảnh của cùng một hình ở đây nằm ở phía trước của Như Lai em còn đây là mặt phía sau của nó Á và một hình lập phương đơn vị trong nó sẽ như thế này điều mình muốn làm là tìm ra thể tích của hình này theo hình là phương đơn vị hãy đơn vị khối ơi các bạn hãy thử tạm dừng video lại và tự suy nghĩ xem trước khi chúng mình cùng giải với nhau thế Em đâu rồi Có nhiều cách mà chúng ta có thể giải bài này tất cả thời gian đều là chia hình này nếu những cách khác nhau có một cách là chúng ta có thể chiếm nó hình như thế này mô hình đoán trúng thì gọi nó là màn hình hộp chữ nhật Vì vậy nếu các bạn có thể nhỉ Sướng quá đấy nó sẽ như thế này rồi Xuân ở đấy phần ở ngay đây thì mình sẽ biết lại nó để quá có thể hình dung dễ hơn Ừ Nếu mình thấy lại nó sẽ trông như thế này nói chung như thế này ừ ừ Ừ rồi Các kích thước của nó là bao nhiêu nhỉ Ừ chiều rộng của nó là 4 đơn vị Ừ chiều cao của nó hai đơn vị anh vào chiều dài của nó là 40 V và ta có thể gọi là chiều sâu không chỉ vậy thôi Vậy thể tích của phần vào là bao nhiêu nào các bạn chỉ cần nhân ba kích thước này lại chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao dồi thể tích sẽ bằng với chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao a44 bằng 16 16 X2 = 32 ở những chưa xong đâu đó mới chỉ là thể tích của phần màu vàng này chúng mình vẫn phải tính thể tích của phần được cái đấy này mà chúng mình chưa tính ra được còn ở ngay đây này ở dưới Hãy nhìn này thật ra các bạn chỉ cần đến phố hình lập phương đơn vị như mình sẽ vé lại nó đấy để cho các bạn thấy rõ hơn được rồi vậy nó trông như thế này chị sẽ trông như thế này và các kích thước của nó là bao nhiêu nhỉ Chiều rộng là hai đơn vị Chiều cao là hai đứa Mỹ và chiều sâu hay chiều dài là một đơn vị vì vậy thể tích của nó sẽ bằng với chiều sâu lẫn chiều rộng nhân chiều cao em và nó cái bằng bún a menu nay có một hai ba bốn phương đơn vị trong hình này với tổng thấy thích sẽ là a32 cộng 4 ở bảng xếp hạng bài 16 Ừ rồi Dĩ nhiên có cách khác để sạch với nước các bạn có thể tính thể tích của lớp màu xanh dương rồi gấp đôi nó lên bởi vì lớp 1 đỏ đó có cùng thể tích mới rất màu xanh và các bạn có thể thấy lớp màu xanh sâu một đơn vị người ta chỉ cần đến số khối ở trên này thì đó thể tích của nó bằng bao nhiêu khối thì cái này thì đến 12 thì mình sẽ tô màu để các bạn thấy được mà chỉ đến 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 với các bạn thấy có 18 khối lập phương trong lớp màu xanh và lớp màu đỏ cũng sẽ có 18 khối lập phương như vậy U18 q18 sẽ cung ra kết quả là 36 ở 2 thể tích là 36 hình lập phương đơn vị à à