If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 13: Thể tích hình hộp chữ nhật

Luyện tập phân tích hình khối để tính thể tích

Các bài toán tính thể tích của hình khối được sắp xếp theo độ khó tăng dần.  Trong những bài tập đầu tiên, hình sẽ được chia sẵn thành các khối lập phương.  Những bài tập tiếp theo sẽ chỉ cho sẵn độ dài các cạnh.

Tách hình thành các khối lập phương

Bài 1A
Khối lập phương:
Tính thể tích của hình sau:
Nhìn từ phía trướcNhìn từ phía sau
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
khối lập phương

Bài 1B
Khối lập phương:
Tính thể tích của hình sau:
Nhìn từ phía trướcNhìn từ phía sau
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
khối lập phương

Bạn muốn luyện tập thêm? Hãy thử làm các bài tập này.

Tách hình khi biết độ dài các cạnh

Bài 2B
Hình dưới đây được tạo thành từ 2 hình hộp chữ nhật.
Hỏi thể tích của hình là bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
in3

Bài 2A
Hình dưới đây được tạo thành từ 2 hình hộp chữ nhật.
Hỏi thể tích của hình là bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
cm3

Bạn muốn luyện tập thêm? Hãy thử làm các bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.