If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Luyện tập phân tách hình khối để tính thể tích

Các bài toán tính thể tích của các hình khối kỳ lạ sắp xếp theo độ khó tăng dần.  Những câu hỏi đầu tiên sẽ cho sẵn số lượng khối lập phương.  Những câu tiếp theo sẽ chỉ có độ dài các chiều được cho sẵn.
Sắp xếp theo: