If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Luyện tập phân tích hình khối để tính thể tích

Các bài toán tính thể tích của các hình khối kỳ lạ sắp xếp theo độ khó tăng dần.  Những câu hỏi đầu tiên sẽ cho sẵn số lượng khối lập phương.  Những câu tiếp theo sẽ chỉ có độ dài các chiều được cho sẵn.

Tách hình sau bằng cách sử dụng các khối lập phương

Bài toán 1A
Khối lập phương:
Một khối lập phương được biểu diễn.
Tính thể tích của hình sau:
Phía trướcPhía sau
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
khối lập phương

Bài toán 1B
Khối lập phương:
Một khối lập phương được biểu diễn.
Tính thể tích của hình sau:
Phía trướcPhía sau
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
khối lập phương

Bạn muốn thực hành thêm? Hãy thử làm bài toán này.

Tách hình sau bằng cách sử dụng các độ dài cạnh

Bài toán 2B
Hình dưới đây được tạo thành từ 2 hình hộp chữ nhật.
Thể tích của hình là bao nhiêu?
A shape made up of two rectangular prisms. The first rectangular prism has a base that measures 2 inches length by 6 inches width, and has a height of 5 inches. The second rectangular prism sits behind the first rectangular prism. It has a base that measures 8 inches length by 1 inch width and has a height of 5 inches.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
start text, i, n, cubed, end text

Bài toán 2A
Hình dưới đây được tạo thành từ 2 hình hộp chữ nhật.
Thể tích của hình là bao nhiêu?
A figure made up of 2 rectangular prisms. The first rectangular prism has the dimensions 10 centimeters length by 6 centimeters width by 3 centimeters height. The second rectangular prism has the dimensions 4 centimeters length by 6 centimeters width by 4 centimeters height.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
start text, c, m, cubed, end text

Bạn muốn thực hành thêm? Hãy thử làm bài toán này.