If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về thể tích hình hộp chữ nhật

Ôn tập những kiến thức cơ bản về thể tích hình hộp chữ nhật và luyện tập thêm với một số câu hỏi thực hành.

Thể tích là gì?

Thể tích của một vật là lượng không gian mà vật ấy chiếm. Thể tích được đo bằng các đơn vị khối.
Ví dụ: hình hộp chữ nhật dưới đây có thể tích là 18 khối vì nó được tạo thành từ 18 khối lập phương.
A rectangular prism made up of unit cubes. The front face shows 9 cubes: 3 rows and 3 columns. The top face of the cube shows 6 cubes: 2 rows and 3 columns. The right-hand side face shows 6 cubes: 3 rows and 2 columns.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về khái niệm thể tích? Hãy xem video này.

Thể tích hình hộp chữ nhật

Để tìm thể tích hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao của hình.
start text, T, h, ể, space, t, ı, with, \', on top, c, h, space, h, ı, with, \`, on top, n, h, space, h, ộ, p, space, c, h, ữ, space, n, h, ậ, t, end text, equals start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, d, a, with, \`, on top, i, end text, times, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, r, ộ, n, g, end text, times, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, c, a, o, end text
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật? Hãy xem video này.

Ví dụ 1:

A rectangular prism made up of unit cubes. The front face of the rectangular prism shows 9 cubes: 3 rows and 3 columns. The top face of the cube shows 6 cubes: 2 rows and 3 columns. The right-hand side face shows 6 cubes: 3 rows and 2 columns. The length of the rectangular prism is 3 units. The width of the rectangular prism is 2 units. The height of the rectangular prism is 3 units.
start text, T, h, ể, space, t, ı, with, \', on top, c, h, end text, equals, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, d, a, with, \`, on top, i, end text, times, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, r, ộ, n, g, end text, times, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, c, a, o, end text
empty space, equals, 3, times, 2, times, 3
empty space, equals, 18, start text, space, end text

Ví dụ 2:

A rectangular prism with a length of 6 centimeters, a width of 5 centimeters và a height of 7 centimeters.
start text, T, h, ể, space, t, ı, with, \', on top, c, h, end text, equals, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, d, a, with, \`, on top, i, end text, times, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, r, ộ, n, g, end text, times, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, c, a, o, end text
empty space, equals, 6, times, 5, times, 7
empty space, equals, 210, start text, space, end text

Bài luyện tập 1: Tính thể tích bằng phép nhân

Bài toán 1A
 • Current
Thể tích của hình hộp chữ nhật là bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, space, c, m, end text, cubed
A rectangular prism with a length of 7 centimeters, a width of 4 centimeters và a height of 2 centimeters.

Bạn muốn làm thêm các bài tương tự? Hãy xem bài tập này: Thể tích 1

Bài luyện tập 2: Tính thể tích bằng các khối lập phương

Bài toán 2A
 • Current
Khối lập phương:
A cube has a visible front, right hand side và top faces.
Thể tích của hình hộp chữ nhật là bao nhiêu?
A rectangular prism made up of unit cubes. The front face of the rectangular prism shows 12 cubes: 3 rows and 4 columns. The top face of the cube shows 8 cubes: 2 rows and 4 columns. The right-hand side face shows 6 cubes: 3 rows and 2 columns.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
khối lập phương

Bạn muốn làm thêm các bài tương tự? Hãy xem các bài tập này:
Thể tích và khối lập phương 1
Hiểu công thức tính thể tích

Bài luyện tập 3: Những hình khó

Câu hỏi 3A
 • Current
Hình dưới đây được tạo thành từ 2 hình hộp chữ nhật.
Thể tích của hình là bao nhiêu?
A figure made up of two rectangular prisms. The first rectangular prism has a base that measures 6 centimeters length by 7 centimeters width và has a height of 1 centimeter. The second rectangular prism sits next to the first rectangular prism. It has a base that measures 3 centimeters length by 7 centimeters width and has a height of 4 centimeters.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
start text, c, m, cubed, end text

Bạn muốn làm thêm các bài tương tự? Hãy xem bài tập sau đây:
Chia nhỏ hình để tìm thể tích
Bài toán về thể tích