If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 13: Thể tích hình hộp chữ nhật

Ôn tập về thể tích hình hộp chữ nhật

Ôn tập những kiến thức cơ bản về thể tích hình hộp chữ nhật và luyện tập thêm với một số câu hỏi thực hành.

Thể tích là gì?

Thể tích của một vật là lượng không gian mà vật ấy chiếm. Thể tích được đo bằng các đơn vị khối.
Ví dụ: hình hộp chữ nhật dưới đây có thể tích là 18 khối vì nó được tạo thành từ 18 khối lập phương.
A rectangular prism made up of unit cubes. The front face shows 9 cubes: 3 rows and 3 columns. The top face of the cube shows 6 cubes: 2 rows and 3 columns. The right-hand side face shows 6 cubes: 3 rows and 2 columns.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về khái niệm thể tích? Hãy xem video này.

Thể tích hình hộp chữ nhật

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).
start text, T, h, ể, space, t, ı, with, \', on top, c, h, space, h, ı, with, \`, on top, n, h, space, h, ộ, p, space, c, h, ữ, space, n, h, ậ, t, end text, equals start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, d, a, with, \`, on top, i, end text, times, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, r, ộ, n, g, end text, times, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, c, a, o, end text
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật? Hãy xem video này.

Ví dụ 1:

A rectangular prism made up of unit cubes. The front face of the rectangular prism shows 9 cubes: 3 rows and 3 columns. The top face of the cube shows 6 cubes: 2 rows and 3 columns. The right-hand side face shows 6 cubes: 3 rows and 2 columns. The length of the rectangular prism is 3 units. The width of the rectangular prism is 2 units. The height of the rectangular prism is 3 units.
start text, T, h, ể, space, t, ı, with, \', on top, c, h, end text, equals, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, d, a, with, \`, on top, i, end text, times, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, r, ộ, n, g, end text, times, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, c, a, o, end text
empty space, equals, 3, times, 2, times, 3
empty space, equals, 18, start text, space, left parenthesis, k, h, o, with, \^, on top, with, \', on top, i, space, l, ậ, p, space, p, h, ư, ơ, n, g, right parenthesis, end text

Ví dụ 2:

A rectangular prism with a length of 6 centimeters, a width of 5 centimeters, and a height of 7 centimeters.
start text, T, h, ể, space, t, ı, with, \', on top, c, h, end text, equals, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, d, a, with, \`, on top, i, end text, times, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, r, ộ, n, g, end text, times, start text, c, h, i, e, with, \^, on top, with, \`, on top, u, space, c, a, o, end text
empty space, equals, 6, times, 5, times, 7
empty space, equals, 210, start text, space, left parenthesis, c, m, cubed, right parenthesis, end text

Dạng 1: Tính thể tích bằng phép nhân

Bài 1A
 • Hiện tại
Thể tích của hình hộp chữ nhật phía dưới bằng bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
cmcubed
A rectangular prism with a length of 7 centimeters, a width of 4 centimeters, and a height of 2 centimeters.

Bạn muốn làm thêm các bài tương tự? Hãy xem bài tập này: Thể tích 1

Dạng 2: Tính thể tích bằng cách chia hình thành các khối lập phương bằng nhau

Bài 2A
 • Hiện tại
Khối lập phương:
A cube has a visible front, right hand side, and top faces.
Thể tích của hình hộp chữ nhật phía dưới bằng bao nhiêu?
A rectangular prism made up of unit cubes. The front face of the rectangular prism shows 12 cubes: 3 rows and 4 columns. The top face of the cube shows 8 cubes: 2 rows and 4 columns. The right-hand side face shows 6 cubes: 3 rows and 2 columns.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
khối lập phương

Bạn muốn làm thêm các bài tương tự? Hãy xem các bài tập này:
Thể tích và khối lập phương 1
Xây dựng công thức tính thể tích

Dạng 3: Những hình khó

Bài 3A
 • Hiện tại
Hình dưới đây được tạo thành từ 2 hình hộp chữ nhật.
Hỏi thể tích của hình là bao nhiêu?
A figure made up of two rectangular prisms. The first rectangular prism has a base that measures 6 centimeters length by 7 centimeters width, and has a height of 1 centimeter. The second rectangular prism sits next to the first rectangular prism. It has a base that measures 3 centimeters length by 7 centimeters width and has a height of 4 centimeters.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
start text, c, m, cubed, end text

Bạn muốn làm thêm các bài tương tự? Hãy xem bài tập sau đây:
Chia nhỏ hình để tìm thể tích
Bài toán về thể tích

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.