If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 13: Thể tích hình hộp chữ nhật

Các bài toán có liên quan tới thể tích

Vấn đề

Nhà chú Dương cần một chiếc xe tải có không gian ít nhất 40 mcubed. Họ cần chọn một chiếc xe tải từ những chiếc xe ở bảng dưới.
Đâu là chiếc xe tải nhỏ nhất họ có thể chọn?
Chọn 1 đáp án:
Các cạnh của không gian chiếc xe
Chiều dài start text, left parenthesis, m, end text, right parenthesisChiều rộng start text, left parenthesis, m, end text, right parenthesisChiều cao start text, left parenthesis, m, end text, right parenthesis
Nhỏ433, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction
Trung bình53, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction4
Lớn6, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction44
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?