If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 5 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 13: Thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp ở trong hình hộp

Chúng ta có thể cho được bao nhiêu thùng lên một xe? Có nhiều hơn một cách để tính thể tích trong bài này. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài cho chúng ta một công ty ở Hà Nội cần xuất của lô hàng và Hồ Chí Minh bằng đường tàu các sản phẩm đã được đóng gói sang vào các thùng lớn mỗi thùng có chiều dài là 5m chiều rộng là 1,5 m và chiều cao là 2m mỗi toa tàu có chiều dài là 15m chiều rộng là 3 m và chiều cao là 4m Hỏi mỗi tô Tàu chứa đựng bao thùng Hằng biết rằng các thùng hàng này được đặt sắp xuống và toa tàu được thiết kế để chứa vừa hết một số lượng thùng hàng bây giờ chúng mình sẽ thử hình dung một thùng hàng ấy chúng ta sẽ có một thùng hàng như thế này nó có chiều dài lắm Nằm mơ chiều rộng là 1,5 m và chiều cao lá 2m ạ Bây giờ chúng mình sẽ thử hình dung một toa tàu ý đề bài đã cho chúng ta một gia Tàu có chiều dài là 15m trong khi đó nhìn vào đây chúng ta có thể thấy một thùng hàng có chiều dài đã nằm mơ như vậy ta có thể thấy nếu xếp theo chiều dài chúng ta có thể xếp được ba thùng hàng nằm cạnh nhau tiếp đến chúng ta sẽ xét tới chiều rộng một tờ Tàu có chiều rộng bằng bàn mơ trong khi đó một thùng hàng có chiều rộng là 1,5 m 3 chia cho 1,5 bằng hai điều đó có nghĩa là chiều rộng của một toa tàu gấp đôi chiều rộng của một thùng hàng như vậy theo chiều rộng chúng ta có thể đặt hai thùng hàng cạnh nhau nhé khi chúng ta có thể đặt được hai thùng Hằng cạnh nhau theo chiều rộng tiếp đến chúng mình sẽ sắp tới chiều cao theo đề bài chiều cao của một cho tàu là 4m trong khi đó chiều cao của một thùng hành lá 2 M4 gấp hai lần hai điều đó có nghĩa là và có thể xếp được hai thùng hàng nằm bên nhau như thế này như vậy một trong những cách chúng ta có thể làm bài này đó chính là sử dụng trí tưởng tượng dựa trên hình đã vẽ chúng ta hoàn toàn có thể đoán ra được khi xếp theo chiều dài chúng ta được mấy thùng xếp theo chiều rộng chúng ta được mấy thùng và xếp theo chiều cao chúng ta đặt máy thùng và khi nhận các số đó với nhau sống tàn sẽ ra để kết quả của bài này chúng mình còn thử xem nhé Nếu xếp theo chiều dài ở đây chúng ta có 1 2 3 thùng chúng ta sẽ ghi 3 thùng ở đây Nếu xếp theo chiều rộng chúng ta cũng được một hai thùng thì mình sẽ lấy ba nhân với 2 ở đây và nếu xếp theo chiều cao chúng ta sẽ được một hai thùng chúng ta sẽ nhấn nốt với hai ở đây như vậy ta sẽ có phép tính 3x 2 x2 C3 X2 bằng 66 X2 bánh 12 như vậy một toa tàu chúng ta sẽ chở được 12 chồng đơn vị ở đây là thùng các em nhé một cách nữa mà số mình có thể sử dụng để làm bài này đó chính là để biết một toa Tàu chứa được bao nhiêu thùng hàng chúng ta sẽ tính thể tích của một toa tàu rồi tính thể tích của một thùng hàng rồi lấy thể tích của toa tàu đó chia cho một thùng hàng và để tính thể tích của thùng hàng và toa tàu chúng mình chỉ được áp dụng công thức có thôi đến đây chúng ta sẽ có thể tích của một thùng sẽ là thể tích của một thùng vẽ bằng 5 nhân với 1,5 X2 = 5 X2 = 10 10x 1,5 chúng ta sẽ được 15 như vậy thể tích của một thùng hàng sẽ bằng 15 đơn vị ở đây là mét khối trực tiếp đến chúng ta sẽ tính tới thể tích của một toa tàu thể tích của một toa tàu bằng 15 nhân với 3 ngân 4 và sẽ bằng 15x 14 = 60 60 X3 sẽ vắng 180 mét khối tới đây có hỏi mà chúng ta đặt ra sẽ là thể tích của một toa tàu gấp bao nhiêu lần thể tích của một thùng hàng nghỉ hay nói cách khác một toa tàu có thể chứa được bao nhiêu lần một thùng hàng đây chúng ta sẽ lấy 180/15 chúng ta sẽ có phép tính 180 chia cho 15 chúng mình viết thực hiện phép tính này ra ngoài nhé số 180 chia cho U15 chuyển bằng 18 chia cho 15 bằng 11 x 15 = 15 18c thứ 15 chúng ta sẽ bằng ba hạ số 0 ở đây xuống chúng ta sẽ được 30 30 chia cho 15 bánh 22 x15 bóng bà mười 30 - 30 đã hết Ừ như vậy phép tính 180/15 sẽ cho chúng ta kết quả là 12 hay nói cách khác một toa tàu sẽ chứa được 12 thùng hàng tất cả nhé đơn vị ở đây là thùng và đáp án này của chúng ta cũng giống như đáp án và chúng mình đã tìm ra được ở trên như vậy chúng ta đã làm đúng rồi nhé ta có thể kết bạn được lá một toa tàu có thể chứa được 12 thùng hàng