If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán thêm 1 hoặc bớt 1

Vấn đề

Con thỏ có 8 củ cà rốt.
Nó ăn một củ.
Hỏi còn lại bao nhiêu củ cà rốt?
Chọn 1 đáp án: