If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán thêm 1 hoặc bớt 1

Vấn đề

Con thỏ có 8 củ cà rốt.
Nó ăn một củ.
Hỏi còn lại bao nhiêu củ cà rốt?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?