If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán thực tế về phép trừ trong phạm vi 100

Vấn đề

Trung đã đọc 71 quyển sách. Minh đã đọc ít hơn Trung 36 quyển sách.
Minh đã đọc bao nhiêu quyển sách?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
quyển sách
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?