Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Toán đố về phép cộng và trừ: những chú khỉ

Bạn An giải bài toán về phép cộng và trừ.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chỉ có một vài chú khỉ đột đang Nâng tạ trong phòng tập thể dục sau đó ba chú khỉ đột nữa đến và bắt đầu tập chạy bây giờ chúng ta có tổng cộng là 17 chú khỉ đột trong phòng tập thể dục Vậy thì chúng ta có bao nhiêu chú khỉ đột Thanh Nâng tạ có một vai chú khỉ đột ban Nâng tạ trong phòng tập thể dục và sau đó thì có ba chú khỉ đột nữa đến chúng ta có một hình minh họa ở đây mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 mình có tổng cộng là 17 hình vuông ở đây 10 vòng tượng trưng cho số chú khỉ đột trong phòng tập thể dục ngay bây giờ đây là 17A nhà mình có 17 trì độ trong phòng tập thể dục ngay bây giờ sau đó để ba chú khỉ đột nữa đến và bắt đầu tập chạy vậy Lên đây Sa Pa này Đây là một đây là 23 đây là ba đây là 3 chú Gì Đổ đã đến sau đó Vậy lúc đầu mình có bao nhiêu nhỉ Mình có số này mình có số hình vuông còn lại nè [âm nhạc] 123456789 10 11 12 13 14 lúc đầu mình có 14 chi độ tăng tạo đó là 14 chú khỉ đột và sau đó thì 3 chương trình được lỡ đến và ba tầng chạy và tổng cộng bây giờ mình có 17 mình có 17 trước khi đổi Vậy lúc đầu chúng ta có 14 chú khỉ đột 14 chú khỉ đột một cái khác mà chúng ta có thể làm bài này đó chính là chúng ta sẽ viết ra chúng ta có một số chú khỉ đột nào đó bắt đầu và sau đó thì thêm ba trước khi được nữa và sau đó Cuối cùng chúng ta có 17 chú khỉ đột và chúng ta cũng có thể nói là 17 - 3 chị sẽ bằng số chú khỉ đột bước đầu sẽ bằng số chứng chỉ đó lúc đầu 14 chính là Đáp án cuối cùng của chúng ta 17 - 3 = 14 bởi vì chúng ta biết rằng 17 chính là một trục và 7 đơn vị khi chúng đang lấy đi 3 đơn vị thì chúng ta sẽ còn 14 đơn vị 17 - 3 = 14 Tế ạ Bây giờ chúng ta sẽ thử làm một bài khác nhé ví dụ như mình có bài toán Thủy đã mua một gói gồm 13 chiếc bánh sôcôla 13 chiếc bằng sô-cô-la chị của Thủy đã một ít và bây giờ thì phải con Tám chiếc bánh sôcôla Anh Chỉ Còn Lại 8 chiếc bánh sôcôla vậy Thi chị có thủy đã ăn bao nhiêu chiếc bánh vậy Thì lúc đầu thì có 13 chiếc bánh này Thủy có 13 chiếc bánh chị của Thủy ăn hết một ít vậy nên mình sẽ lấy 13 trừ đi một số nào đó 13 - một số nào đó đó chính là số bánh mà chị của Thủy đã ăn và sau đó đi Thủy Chỉ còn 8 chiếc a13 - một số nào đó bằng 8 ạ Và bây giờ khi mình nhìn và phép trừ này thì mình có thể biết được là 13 - một số nào đó sẽ bằng 8 và số đó sẽ là năm 13 - 5 sẽ bằng 8 số này sẽ bằng năm hoặc một cái sát mình có gì đó là 13 - 8 bằng một số nào đó và số này chính là số bánh mà chị của Thủy đã 13 - 8 bằng một số nào đó có một cách khác mà chúng ta có thể nói đó chính là hiện tại thì tùy Chỉ còn 8 chiếc bánh quy 8 chiếc bánh và chị Cậu Thủy đã ăn một số nào đó vậy nên mình sẽ lấy 8 là số bánh Thủy còn lại cộng với số bán mà chị của Thủy đã ăn vào mình sẽ được số bánh mà Thủy có lúc đầu chính là 13 vị thì 3 phép tính này đều thể hiện Vấn đề ở trong bài toán vừa rồi và sâu bánh chị cầu thủ Đã ăn là năm Bây giờ thì những lựa chọn nào có thể giúp chúng ta giải được bài toán hay nhiều 13 - một số nào đó bằng 8 chợ hoa ở bên đây thì chúng ta có lựa chọn nào viết như thế nhỉ 13 - một số nào đó bằng 8 và 9 là 13 - 5 = 8 13 - 5 = 8 nó mô tả những gì ở trong bài toán và đó chính là lựa chọn thứ hai chính là lựa chọn thứ hai 13 - 5 = 8 lúc đầu thì phải có 13 và chị có thể ăn mất năm vậy nên dù chỉ còn 8 bây giờ thì mình có là 13 - 8 sẽ bằng 5 và ở bên này thì không có lựa chọn nào là 13 chiều cao bằng năm cả để lên thì sẽ không chọn cuối cùng thì mình có là tả + 5 = 13 8 cộng đồng 13 chính là lựa chọn thứ ba thì mình sẽ chọn lựa chọn thứ 38 + 5 = 13 bởi vì mình biết được là thủy quán tán và sau đó thì mình sẽ cộng thêm với số bán mà chị của Thủy ăn sẽ được số bánh mà phải có lúc đầu là 13 13 + 5 = 18 thì không phải là một lựa chọn đúng bởi vì là chị có thủy đã an gấp số bán chị cũng thể đã ăn mất 5 Chiếc Bánh A chị có thủy đã thêm 5 chữ bàn vậy nên là mình sẽ chỉ chọn lựa chọn thứ hai và lựa chọn thứ ba à