If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Toán đố về phép cộng và trừ: những siêu anh hùng

Bạn An giải 1 bài toán về phép cộng và 1 bài về phép trừ.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

số 14 siêu anh hùng gặp nhau để tổ chức một cuộc họp Tuyệt Mật Ừ để tổ chức một quả rửa mặt và ba trong số họ hóa ra lại là kẻ xấu cả trang thật là thú vị khi thi Chúng ta có bao nhiêu siêu anh hùng thật Bây giờ chúng mình hãy tạm dừng lại video và xem xem mình có thể tự tính được không nhắc được rồi bây giờ chúng ta sẽ giải bài toán này cùng nhau 14 siêu anh hùng đã gặp nhau để tổ chức của họ 14 siêu anh hùng đã gặp nhau để tổ chức khoa học và ba trong số họ ba chữ số họ hóa ra lại là kẻ xấu cải trang 3 trong số họ là kẻ xấu cả trang Ừ Vậy thì Trang 14 chúng ta sẽ có cả kẻ xấu cải trang và siêu anh hùng thật khi siêu anh hùng thật là của con số chúng ta chưa biết vậy nên là 14 sẽ bằng 3 cộng với một số nào đó Vậy thì số nào đó ở đây là bao nhiêu nhỉ số siêu anh hùng thật là bao nhiêu đó chính là cái mà chúng ta cần tính 14 thì sẽ bao 3 cộng với một số còn thiếu nào đó ba số cộng với số còn thiếu 14 thứ ba kể số cải trang cộng với một số còn thiếu nào đó bằng 14 số siêu anh hùng và số còn thiếu chính là số siêu anh hùng thực sự vậy nên số riêng hùng thực sự sẽ a14 - 3A e14 - 3 sẽ bằng số siêu anh hùng thực sự A và như chúng ta thấy ở đây khi 14 được tạo ra bởi 3 và số còn thiếu vẫn biết mình sẽ lấy 14 - 3 sẽ bằng số còn thiếu số còn thiếu sẽ a14 - 3 và 14 - 3 bằng bao nhiêu nhỉ Có một vài cách để chúng ta có thể giải được phép tính này Cách thứ nhất là chúng ta sẽ lấy 14 - 1 thì bằng 13 14 - 2 = 12 và 14 - 3 = 11 vậy nên 11 sẽ là số còn thiếu và kết quả là có 11 siêu anh hùng thực sự có 11 siêu anh hùng Thực sự bây giờ chúng ta sẽ làm thêm 1 bài nữa nhé các nhà khoa học vừa khám phá ra một số loài cá mới 9 trong số đó thì có vạch và số 5 trong số đó thì có đốm 90 cả có vạch và 5 là táo có đúng vậy Tổng cộng là các nhà khoa học đã tìm ra bao nhiêu là cá mới vậy thì ở trong đề bài chúng ta sẽ có 9 mà cả có vạch năm là cả có đốm tổng cộng chúng ta có bao nhiêu ở đây mình có tổng cộng một số loài cả vừa được các nhà khoa học khám phá ra và sau đó thì chúng ta phát hiện ra là chín ngoài cả có vạch về giá Ngắm loại cá có đốm cho nên tổng số các loại cá mà các nhà khoa học vừa mới khám phá ra sẽ 39 cộng thêm 59 loại có vạch tổn thêm 5 loại có đúng 9 + 5 số 9 + 5 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ số 9 + 5 chính là con số mà chúng ta cần biết ở đây và mình sẽ làm phép tính 9 + 5 chứng minh có thể nhớ lại là 9 + 5 = 14 hoặc một cách khác Chúng ta có thể làm đó là mình điểm 9 + 1 = 19 + 2 = 11 9 có 3 = 12 chính cộng 44 13 và 9 + 5 = 14 vậy nên 14 chính là số còn thiếu ở đây tổng cộng các nhà khoa học đã tìm ra 14 loại cả mới ừ ừ