If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về phép cộng và trừ phần 2

Vấn đề

Một vài con sóc đang ngồi trên cành cây. Bỗng nhiên có 6 con sóc đến ngồi chung. Bây giờ, có tổng cộng 11 con sóc trên cành cây.
Hỏi ban đầu có bao nhiêu con sóc trên cành cây?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
con sóc
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?