If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về phép cộng: Sao biển

Bạn An giải một bài toán với từ "ít hơn".

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

các bạn Đức Du Hành Đến đáy đại dương bằng tàu ngầm và tìm ra một thành phố ở dưới nước ngoài sau biển Thống Trị Thành phố này vì có rất là nhiều sao biển có 59 con cá ngựa ở đây và số cá ngựa thì ít hơn hai mươi tám con so với số sao biển ít hơn hai mươi tám con so với số sao biển mình sẽ gạch chân Những điều cần chú ý ở đây nhé Ít hơn hai mươi tám con so với số sao biển vậy có bao nhiêu con con sao biển ở đây có bao nhiêu con sao biển Hãy trả lời câu hỏi này nhé Vậy số cá ngựa thì ít hơn hai mươi tám con so với số sao biển Vậy chúng ta có thể viết như sau mã số cá ngựa số cá ngựa thì ít hơn hai mươi tám con so với số sao biển sau đó có nghĩa nó Sẽ bằng với số sao biển một số sao biển như thế nào nhỉ số sao biển Đúng rồi chứ đi 28 bởi vì ít hơn hai mươi tám con mình sẽ biết nó bằng màu xanh Ừ Nếu mình có số sao biển và mình chưa đi 28 con thì nó sẽ bằng số cá ngựa vì đầy bài cho rằng số cá ngựa thì ít hơn hai mươi tám con so với số sao biển Ấn vào đây bài cũng cho số cá ngựa là 59 do đó chúng ta sẽ viết lại ở đây số cá ngựa là 59 bằng với một số sao biển Ừ đúng rồi số sao biển tiếp theo là - 28 - 28 hoặc chúng ta có thể suy nghĩ như sau số sao biển thì nhiều hơn 28 con so với số cá ngựa chúng ta sẽ diễn giải câu nói trên thành một phép tính cho dù số cá ngựa là bao nhiêu đề bài ở đây là 59 con đúng không nào thì sẽ có thêm vào đó 28 con tức là số sao biển sẽ bằng số cán nhựa đỏ cộng với 28 sau này gặp dạng toán này thì bạn hoàn toàn có thể dùng cách này để thử lại với ở đây thì số sao biển hay cá ngựa là nhiều hơn nhìn vào đề bài thì cho 59 con cá ngựa và số còn ngọn ít hơn hai mươi tám con so với số sao biển Vậy thì ở đây số sao biển là nhiều hơn đúng không nào Ừ nếu bạn muốn đi từ số cá ngựa số cá ngựa để có được số sao biển thì bạn phải cộng thêm 28 con như vậy chúng ta phải tính xem năm 19 cộng với 28 bằng bao nhiêu 59 có nghĩa là năm chục và 9 đơn vị còn 28 Hãy viết hai ở hàng chục và 8 đơn vị ở hàng đơn vị chúng ta cần làm phép cộng chúng ta sẽ lấy số cá ngựa cộng thêm 28 đều có được số sao biển đầu tiên hãy + hàng đơn vị chính đơn vị cộng 8 đơn vị bằng 17 đơn vị viết 7 đơn vị và một chục lên đây hai ta vẫn thường làm là viết bậy nhớ một chú ý rằng nhớ một ở đây là nhớ một và hàng chục Sau đó mình biết số 1 và hàng chục và tiếp theo một chút cộng 5 chú cộng hai trụ được tám chục vì vậy số sao biển bằng 87 à Vậy là chúng ta đã tìm ra đúng số sao biển số sau biển ở đây là 87 con nếu chúng ta có 59 có cá ngựa thì số cá ngựa đó có ít hơn hai mươi tám con so với 87 có sao biển 20 chắc chắn là đúng rồi đúng không nào ạ