If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Số bị thiếu trong phép cộng 3 chữ số trong phạm vi 1000

Tìm số còn thiếu trong các bài toán như ___ + 261 = 630.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Ừ vậy Tao có thể có một số như nào thì cộng với 261 bằng 630 được rồi có một số cách có thể giúp bạn tìm được số này đó Bây giờ hãy thử hình dung nó trên một trục tối nhé Đây là trục số mà mình vừa vẽ ra bây giờ ta sẽ bắt đầu tại Số cần tìm hãy gọi nó là ẩn số nào ta bắt đầu tại ẩn số nhé và cộng thêm 261 nếu ta cộng 261 + 261 này ta có thể đến tới 630 trên trục số ở đây ta có thể đếm tới 630 và đó là 630 ngay đây nghĩa là khi chúng ta bắt đầu tại 630 630 là - 261 Nếu chúng ta làm ngược lại bằng cách - 261 - 261 rồi đấy địa chỉ 281 chúng ta sẽ trở về ẩn số ban đầu chính là vì xuống Cần tìm đấy có nhiều cách bạn có thể thực hiện việc tính này như mình sẽ làm nỏ theo cách mà mình có thể tính nhẩm trong đâu hoặc nó chỉ đơn giản là cách tính toán của mình thôi cả chỉ là một trong nhiều cách để giải Thế nên việc đầu tiên là mình làm là - 200 - 200 ở đây là nó cỡ mình không vậy nó cho tỉ lệ chuẩn cho lắm nên mình sẽ - 200 Vậy - 200 ở đây mình sẽ nhận được 430 Vĩnh Yên đình vừa tính nhẩm trong đâu Mình vừa - 200 Đấy Bây giờ thì xem nào đi muốn - 60 nữa vậy mình sẽ - 60 ở đây - 60 này để xem nào 430 - 60 43 - 6 sẽ được 37 vậy 430 - 60 Chúng ta sẽ nhận được 300 A và cuối cùng thì tao phải chờ thêm một lần nữa ta phải - 260 và phải chờ thêm một nữa Vì thế nên 370 - 1 là ra 369 bí ẩn số ở đây chỉ là 369369 nhé và có thêm một cách khác nữa này là ta có thể hoán đổi thứ tự ta có thể nói là ẩn số cộng 261 là 630 ta cũng có thể nói là 261 cộng với ẩn số thì bằng 630 vì tất cả những gì mà mình làm là chỉ hoán đổi trật tự ở đây thôi Nhưng ta có thể mừng tượng nó theo một cách khác trên trục số Ừ để mình sẽ lại chụp số nào và đây là chụp số của mình nhà mình có thể bắt đầu tại 261 mệnh lần này mình sẽ bắt đầu tại 261 nhé 261 và bây giờ mình muốn nhận được 630 nghĩa là khoảng 630 ở đây và cái khoảnh mà mình phải cộng sẽ chính là ẩn số đấy vậy Để mình xem phải cậu bao nhiêu để nhận được 630 nào mình sẽ còn những số dễ tính trước thì nên mình sẽ cộng chín bây giờ tại sao chúng mình lại cộng 9 nghỉ được rồi vì nó sẽ cho mình 270 mà lại làm một số trò dễ nhìn và sau đó mình tiếp tục cộng 30 dao để được 300 vậy chúng ta sẽ cộng 30 nhé mình sẽ không phải đúng tỉ lệ cho lắm đâu nhưng mình sẽ vẫn được 300 phải không nào và từ 300 từ 630 mình sẽ chỉ cần + 330 vào mình chỉ cần + 330 vào đó và cuối cùng là tổng cộng tất cả ở đây là 39 + 330 bằng 369 như vậy mình lại viết 369 ở đây đây là một trong nhiều cách để tìm ra cùng một đáp án là những cách khác nhau để khi chúng ta nhìn nhận vấn đề