If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Số bị thiếu trong phép trừ 3 chữ số trong phạm vi 1000

Dùng trục số để tìm số bị thiếu trong phép trừ các số có nhiều chữ số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta đã được biết là 495 bằng 621 - khoảng trống Vì vậy bây giờ còn trống sẽ là bao nhiêu Được rồi Bạn hãy tạm dừng với tôi để lại và chửi tự tin làm xem nào cũng làm với nhau một kỹ thuật là thử nhé Hãy hình dung cái này trên trục số 495 là cái ta nhận được thì ta trường 621 cho số gì đó vậy Để mình đặt hai số này trên trục số phải làm như thế này nào mình sẽ bắt đầu tại 621 bà chủ Khoảng Trống Để đến 495 vậy Nếu đây là 621 mình sẽ trừ số nào ra để ra 495k vì vậy Giả sử đây là 495 nhé Anh nhớ ta sẽ cho tố nào ở đây ta đoàn trưởng cho khoảng trống khoảng trống này và ta đang cần tìm ra đó là bao nhiêu vậy Làm thế nào để ta đi từ 621 đến 495 từ đầu tiên ta có thể gửi nó cho hay mốt để ra 600 những ta - 21 để đưa ta đến 600 rồi ta có thể chửi thêm một trăm nữa để được 500 vậy rồi ta có thể - 100 nữa nhé Vậy - 100 để ra 500 và rồi từ 500 tiền 495 ta sẽ phải chờ thêm 5 phải không như vậy để đi từ chùa 621 đến 495 mình đã chọn những con số này mình đã chọn 21 để ra 600 mình lại chọn 100 để ra 500 và rồi mình lại chọn năm để ra 495 hay mình đã - 21 - 100 và tiếp là - 5 do đó mình đã - 100 - 21 và - 5 tổng cộng thì mình đã - bao nhiêu nhỉ được rồi điều này cũng tương tự như lấy 621 - những câu này Ừ để bằng 495 như vậy Tổng cộng người ta - 21 và - 5 nghĩa là ta đã - 26 ông già đã - 126 Phải không vậy ta đã trừ tổng cộng là 126 nhé như vậy 495 bằng 621 - 126 giờ hãy làm thêm một ví dụ khác này giả sử ta muốn tính nếu khoảng trống - 435 bằng 210 Vậy khoảng trống sẽ là bao nhiêu nhỉ bây giờ hơi khác một chút này bởi vì ta không đi tìm số lớn hơn gửi cho cái gì mà tao đang đi tìm số lớn hơn đó số lớn hơn trừ cái gì đó bằng 210 nào hãy thử vẽ trên trục số nhé điều này sẽ giúp chúng ta sẽ tưởng tượng hơn đấy Được rồi ta sẽ bắt đầu tại khoảng trống lấy ra 435 và rồi ta sẽ được 210 vậy ta bắt đầu ở đây có lẽ mình sẽ đặt một dấu hỏi chấm Để biết ta đang bắt đầu ở đó ta đang - 435 vậy đó là - 435 và ta đang đến 213 Ừ vậy để tìm ra khoảng trống ta có thể đi theo hướng khác ta có thể bắt đầu ở 210 và rồi cộng thêm và rồi cộng thêm 435 vì vậy 210 + 435 là bao nhiêu có rất nhiều cách làm ở đây nhưng bạn hãy tạm dừng video này lại và tự thử tí nhé một cách làm khác là trước tiên ta có thể cậu 400 Đợi một chút để mình thay chúng bằng một màu khác này được rồi đầu tiên ta sẽ có bốn trăm Vậy nếu ta cậu 400 Ừ thì xảy ra bao nhiêu nhỉ Nếu các cậu 400 và đó thì xảy ra 610 là rồi nếu ta cộng 30 sao vậy nếu ta cậu 30 tao không Mẹ nói chính xác lắm đâu phải tượng trưng vậy thôi Nó là ba chục nữa Và ta đã có một chút rồi vậy 10 cộng 30 là 40 Nghĩa là đến 640 tiếp tục là sẽ cộng thêm 5 cái này nếu ta cộng 5 vào Sẽ Là 645 Vậy là Cong rồi nhé 645 - 435 sẽ bằng 213