If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về phép trừ: bút sáp màu

Bạn An giải bài toán về phép trừ với các số nhỏ hơn 100.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Một lớp có 64 chiếc bút màu nhưng đến cuối năm thì chỉ còn 31 chiếc bút màu mà thôi vậy đã có bao nhiêu chiếc bút màu được sử dụng ta có một bức hình ở đây như vậy đầu năm có 64 chiếc bút Mau sáu chục và 4 đơn vị một hai ba bốn năm sáu chục và 1 2 3 4 đơn vị vậy Đây là 64 chiếc lúc đầu năm cho đến cuối năm thì chỉ còn 31 chiếc bút màu mà thôi Tôi mốt là bà trục và một đơn vị ba chục một hai ba chục và một đơn vị bao nhiêu trước đã được dùng bạn hãy dùng video lại và thử tự tình nhé thế rồi mình sẽ coi như là bạn đã tự làm Bây giờ hãy cùng nhau làm bài này nhé ta có một vài cách để làm bài này hãy con như ta không có hình này ở đấy ta có thể nói ban đầu lớp đó có 64 chiếc khai thác sử dụng vài chiếc về nhớ Ừ vài chiếc như vậy sẽ lấy đi một số chiếc cốc màu vàng Nếu hạn sử dụng và chiếc bút màu bạn sẽ - một số từ 64 mình sẽ để một chỗ trống ở đây mình sẽ ra 64 - một số ta đã dùng sẽ bằng số còn lại thì nó sẽ bỏ những gì còn lại ở đây tao biết tao còn lại cái mốt chiếc bút màu cây cần tính xem số ở đây là gì 64 - chỗ trống bằng 31 Nếu 64 - chỗ trống bằng 31 thì mình sẽ hoán đổi 31 vào chỗ trống với nó sẽ là 64 triệu 31 bằng chỗ trống chưa đó có nghĩa là 64 31 sẽ vào chỗ trống cái mình đã làm bằng cách nào bạn hãy tưởng tượng có 64 triệu bút màu vẽ khối này đạo diện cho 64 anh về đây sẽ là 64 giống như vậy Nếu đây là 31 thì đây sẽ là chỗ trống Ai biết chỗ trống đó mình có thể đặt dấu chấm hỏi ở đây Nếu mình muốn người ta biết rằng 64 - Dấu Chấm Hỏi sẽ bằng 31 31 cộng chấm hỏi sẽ bằng 64 2 64 chỉ 11 sẽ cho ta một dấu chấm hỏi ở đây sẽ phải tính xem 64 chỉ 31 bằng bao nhiêu ta hãy cùng tí nhé mình sẽ thực hiện phép tính ở đây 64 - 31 cho nó sẽ Bạn hãy nhìn là gần vị 4 đơn vị chỉ một đơn vị sẽ bằng 3 đơn vị sáu chục triệu Bà chụp bằng 3 ở chỗ trống là và 13 tôi đề kiểm tra lại 64 - 43 tầng 31 hay 64 - 31 bằng 33 dạy con trai trước mặt được sử dụng trong bức hình sẵn trên ta có thể sử dụng mô hình này để giải bài toán phải làm cách nào đây là những gì đã có lúc ban đầu bây giờ sáng 6chu 123456 trục 2 3 4 đơn vị 64 và kết thúc với 31 vậy các sử dụng bao nhiêu chục để đi từ những gì đang có lúc ban đầu với những gì ta còn là anh các còn lại hãy xem nào chắc con lạy ba chụp ở đây ta đã có sáu chục ở đây tôi đã sử dụng 123 cho người ta đã sử dụng ba chụp cho tôi đã sử dụng bao nhiêu đơn vị và có bốn phương Chị ở đây và ta chỉ có một đơn vị ở đây vậy ta đã sử Anh ta đã sử dụng và đề nghị Nếu bạn ấy guitar chụp này cả ba đơn vị này thì bạn sẽ còn lại số bút màu giống như số ta có vào cuối năm người ta đã sử dụng 3 Thật ra có thể nói là tao đã sử dụng 3 gói và tam giác dục 3 đơn vị phải đó sẽ là ra chụp cậu ba đơn vị bằng 33e