If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đếm với các số nhỏ

Bạn An đếm sóc và ngựa.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

số cho 7 chú sóc vào trong chiếc hộp Thế nhá Và đây là bố ai 34567 chứ sóc nhá mình đã đặt đầy chú sóc vào trong chiếc hộp này tiếp tục nhé rất thú vị phải không nào lại cho bốn chút sắc và chiếc hộp này dễ hơn lại cho 7 bạn vào Nghỉ một hai ba bốn nhân vật kéo chú sóc này vào trong chiếc hộp đấy hi vọng chúng mình sẽ rất nhiều con vật hơn nhựa đây rồi giờ là 9 chú lợn ở trong chiếc hộp nhé 123456789 chút ngược Thật là tuyệt vời phải không các em