If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Trừ bằng cách tách số

Trừ các số có 2 hoặc 3 chữ số bằng cách tách số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh Linh không biết cách thực hiện phép trừ 853 - 283 gạt chúng ta sẽ đặt chân câu hỏi nhé Linh không biết cách - 803 - 283 ạ Bây giờ bạn hãy giúp Linh chọn một biểu thức mà có giá trị bằng 853 - 283 các bạn hãy tạm dừng video lại và xem xem mình có thể tự giải được bài này không nhá á Ừ được rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn vào tất cả các đáp án mình sẽ nhìn và phương án đầu tiên đầu tiên họ lấy 853 - 200 3 - 200 là đúng rồi Ở đây mình cũng có 200 sau đó - 50 và sau đó thì - 3 3 - 3 là đúng rồi nhưng mà - 50 thì như là không đúng Bạn có thể viết lại 853 - 283 sẽ bằng 853 - 200 trước sau đó đi - 80 và tiếp theo là - 3 nhưng mà đây thì không phải những điều mà họ đã viết thay vì - 80 đi học lại viết là - 50 và không đúng ở phương án thứ hai mình có 853 - 20 - 800 - 3 điều này thì cũng không đúng bởi vì là chúng ta - 20 thay vì chú ý 200 và - 800 thay vì cho 80 vẫn lên đáp án này cũng không đúng là ở phương án cuối cùng thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhé chúng ta có 853 - 200 - 53 và - 30 có điều này có hợp lý không nhận chúng ta sẽ cùng nhìn chị hơn nhé Ở đây thì chúng ta có họ đã lấy tán trong con 3 - 200 trước - 2 trong suốt và đủ đô a tiếp theo thì họ lấy - 53 - 30 và tại sao - 53 - 30 lại bằng - 83 nhỉ bởi vì 53 cộng 30 thì cũng bằng 83 vậy nên là - 53 - 30 thì cũng bằng - 83 bộ quà tặng sao phải biết như vậy bởi vì chúng ta có 853 gạch 853 - 200 sẽ bằng 653 và sau đó mình lấy 653 - 53 gạch 653 - 53 thì sẽ bằng 600 có khoảng 600 chủ đề 30 các bạn có thể tưởng tượng là mình lấy Sáu như trục và mình chúng đi ba chục thì mình sẽ còn 57 chụp vậy đi 600 - 30 sẽ bằng 570 570 và khí hậu viết như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện phép tính hơn dễ hơn là chúng ta biết rằng - 8 người chú ý ba họ biết rằng - 53 chiều 30 Bởi vì số 53 sẽ khớp vậy nên là chúng ta có thể dễ dàng thực hiện phép tính hơn và đáp án đây là đúng tiếp theo chúng ta có câu hỏi 143 - 79 thì sẽ bằng ô trống - 80 các bạn hãy tạm dừng video và xem xem mình có thể tự giải được không nhé mà quan trọng là ở đây khi chúng ta lấy số trừ và số bị trừ và số 3 - cùng một số thì giá trị của phép trừ sẽ không thay đổi nghĩa là khi mình biến Bình với 9 thành 80 thì mình cũng cộng một vào 79 và khi bình cộng 1 vào số trừ thì mình cũng cần cộng một vào số bị trừ nghĩa là mình sẽ lấy 143 cộng một và bằng 144 bệnh nên 143 - 79 thì cũng sẽ bằng 144 - 80 và chúng ta đã làm xong à