If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chứng minh tam giác bằng nhau

Vấn đề

Chứng minh MNQ=PNQ.
Triangle N P Q and triangle M N Q are shown sharing the line N Q for one of their sides. The Angle N in triangle N P Q and triangle M N Q is thirty degrees for both. The Angle Q in triangle M N Q and triangle N P Q is one hundred seven degrees for both.
Phát biểuLý do
1MNQ^=PNQ^=30°Đã cho
2MQN^=
=107°
Đã cho
3
Chúng biểu diễn cùng một đoạn thẳng.
4MNQ=PNQTrường hợp