If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các cạnh và góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau thì bằng nhau

Khi hai tam giác bằng nhau, chúng ta có thể biết rằng các cạnh và góc tương ứng của chúng cũng bằng nhau! Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video