If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chứng minh hai tam giác bằng nhau

Cho một hình gồm 2 tam giác, hãy chứng minh rằng hai tam giác đó bằng nhau hoặc xác định rằng không có đủ thông tin để kết luận. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video