If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các trường hợp bằng nhau của tam giác

Giới thiệu về các trường hợp bằng nhau của tam giác: C.C.C, C.G.C, G.C.G, G.G.C. Trường hợp G.G.G chỉ hữu ích khi chứng minh hai tam giác đồng dạng. Đối với trường hợp C.C.G, bạn hãy xem video tiếp theo. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video