If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các trường hợp bằng nhau của tam giác

Giới thiệu về các trường hợp bằng nhau của tam giác: C.C.C, C.G.C, G.C.G, G.G.C. Trường hợp G.G.G chỉ hữu ích khi chứng minh hai tam giác đồng dạng. Đối với trường hợp C.C.G, bạn hãy xem video tiếp theo. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video