If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính toán các số đo góc để chứng minh hai tam giác bằng nhau

Tính số đo góc còn thiếu để xác định các tam giác bằng nhau. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video