If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác định tam giác bằng nhau

Sử dụng các trường hợp C.C.C, G.C.G, C.G.C và G.G.C để tìm ra các tam giác bằng nhau. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video