If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các góc tương ứng của các tam giác bằng nhau

Khi viết hai tam giác bằng nhau, tên đỉnh của hai tam giác đó phải viết theo đúng thứ tự tương ứng với sự bằng nhau. Trong video này, ta sử dụng kiến thức này để tìm số đo một số góc. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video