If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Lý do C.C.G không phải là một trường hợp bằng nhau của tam giác

C.C.G có thể được dùng để chứng minh hai tam giác bằng nhau trong một số, nhưng không phải tất cả các trường hợp. Đây là lý do nó không giống các trường hợp bằng nhau của tam giác khác. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video