If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Xác định tam giác bằng nhau

Vấn đề

Xét hai tam giác bên dưới.
Chú ý: Các hình tam giác không được vẽ theo tỉ lệ đúng.
Hai tam giác có bằng nhau không?
Chọn 1 đáp án: