If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác định tam giác bằng nhau

Vấn đề

Xét hai tam giác bên dưới.
Two triangles. The first triangle has an eighty-four degree angle, a side of seven units và a forty-three degree angle. The second triangle has a sixty-one degree angle, a side of eight units và a forty-one degree angle.
Chú ý: Các hình tam giác không được vẽ theo tỉ lệ đúng.
Hai tam giác có bằng nhau không?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?